top of page

Hàm MONTH – Hàm chuyển đổi một số sê-ri thành một tháng trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm MONTH, hàm chuyển số thứ tự thành tháng trong Excel.

Mô tả: Hàm thực hiện việc tách các giá trị tháng trong một khoảng thời gian ngày giờ cụ thể. Giá trị tháng được trả về là một số nguyên từ 1 đến 12.

Cú pháp: MONTH (serial_number).

Trong đó:

serial_number là ngày và năm bạn muốn tách tháng.

Ví dụ:

Tách giá trị tháng trong các giá trị ngày và năm sau:

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel

Trong ô cần tính nhập công thức: MONTH (C7).

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả tháng được phân tách:

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 3

Sao chép công thức cho các ô còn lại để nhận được kết quả:

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 4

Trường hợp nhập sai ngày, tháng vượt quá tháng 12 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng hàm MONTH ().

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments
bottom of page