top of page

Hàm MODE.SNGL – Trả về giá trị xuất hiện thường xuyên nhất hoặc lặp lại nhiều nhất trong một m

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm MODE.SNGL – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm MODE.SNGL - Trả về giá trị xuất hiện thường xuyên nhất hoặc lặp lại nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị xuất hiện thường xuyên nhất hoặc lặp lại nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: MODE.SNGL (number1,[number2]…)

Trong đó:

– số 1,[number2]…): Là các giá trị bạn muốn tìm giá trị trung bình, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số số.

Chú ý:

– Giá trị của đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển sang dạng số -> khiến hàm bị lỗi.

– Nếu đối số là một mảng tham chiếu có chứa văn bản hoặc giá trị logic -> những giá trị này bị bỏ qua, nhưng 0 vẫn được tính.

– Nếu tuple không chứa dữ liệu lặp lại -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

Ví dụ:

Tìm giá trị thường gặp nhất trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị thường xuyên nhất của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = MODE.SNGL (D6: D15)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = MODE.SNGL (D6: D15)

– Nhấn Enter -> giá trị phổ biến nhất là:

Nhấn Enter dẫn đến giá trị xuất hiện thường xuyên nhất

– Trường hợp số lượng giá trị thường trùng nhất -> hàm trả về giá trị xuất hiện trước:

Trường hợp các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất giống nhau - hàm trả về giá trị xuất hiện đầu tiên

– Trong ví dụ này, các giá trị 5, 4, 3 đều là các giá trị có cùng số lần xuất hiện trong bảng dữ liệu nhưng giá trị 5 xuất hiện trước -> hàm trả về giá trị 5.

Giá trị 5 đứng trước - hàm trả về giá trị 5

– Trường hợp mảng không chứa giá trị lặp lại -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A. giá trị lỗi

Trường hợp mảng không chứa các giá trị lặp lại - hàm trả về giá trị # N / A.  giá trị lỗi

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MODE.SNGL trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

7 views0 comments

Commentaires


bottom of page