top of page

Hàm MIN – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm MIN – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm MIN - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số nhỏ nhất trong các số đã cho.

Cú pháp: MIN (number1, [number2]…)

Trong đó:

– số 1, [number2]…) Là các giá trị bạn muốn tìm giá trị trung bình, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số số.

Chú ý:

– Giá trị của đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các giá trị logic hoặc văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> các giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là một mảng tham chiếu có chứa văn bản hoặc giá trị logic -> những giá trị này bị bỏ qua, nhưng 0 vẫn được tính.

– Nếu các đối số không chứa số -> hàm trả về 0.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

– Trường hợp bạn muốn tính cả giá trị dạng văn bản và giá trị lôgic -> sử dụng hàm MINA.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ nhất của các giá trị số như được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nhỏ nhất của các giá trị số như được mô tả trong bảng

– Tính giá trị nhỏ nhất trong các số. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = MIN (D6: D11)

Tính giá trị nhỏ nhất trong các số = MIN (D6: D11)

– Nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất là:

Giá trị nhỏ nhất là 6

– Tính giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của số và 25 -> nhập công thức: = MIN (D6: D11,25) -> nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất là:

Tính giá trị nhỏ nhất trong số các giá trị và 25 - nhập công thức: = MIN (D6: D11,25)

– Trong trường hợp các giá trị đều là văn bản hoặc giá trị lôgic -> hàm trả về 0 và bỏ qua các giá trị đó:

Trong đó các giá trị đều là văn bản hoặc giá trị lôgic - hàm trả về 0 và bỏ qua chúng

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MIN trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page