top of page

Hàm MID và MIDB để cắt chuỗi trong Excel

Ở các bài trước, mình đã giới thiệu với các bạn về hàm LEFT () và RIGHT () để cắt chuỗi ký tự bên trái và bên phải của chuỗi văn bản. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn các hàm MID (), MIDB () để cắt chuỗi ký tự từ vị trí mà bạn muốn bắt đầu cắt chuỗi.

Hàm MID, MIDB trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm MID (), MIDB () để cắt chuỗi trong Excel.

Mô tả

Hàm MID () trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản, với vị trí bắt đầu trích xuất từ ​​chuỗi văn bản và số ký tự được trả về cho chuỗi ký tự được chỉ định. Hàm được sử dụng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS) và luôn đếm mỗi ký tự là 1.

Hàm MIDB () trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản với vị trí bắt đầu trích xuất và số byte trả về được chỉ định. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi ngôn ngữ mặc định là một trong những ngôn ngữ hỗ trợ DBCS.

Cú pháp

= MID (văn bản, start_num, num_chars)

= MIDB (văn bản, start_num, num_byte)

Trong đó:

– text: là chuỗi văn bản mà bạn muốn trích xuất ra chuỗi con.

– start_num: là vị trí bắt đầu trích xuất các ký tự trong chuỗi văn bản, đếm từ trái sang (ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản là 1, ký tự thứ 2 là 2…).

– num_chars: số ký tự bạn muốn trích xuất từ ​​chuỗi văn bản.

– num_bytes: số byte bạn muốn trích xuất từ ​​chuỗi văn bản.

Ghi chú

– Nếu start_num nhỏ hơn 1, hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi.

– Nếu start_num lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản, hàm trả về chuỗi rỗng.

– Start_num nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng start_num + num_chars (num_byte) lớn hơn độ dài văn bản, hàm trả về chuỗi ký tự từ star_num đến cuối chuỗi văn bản.

– Num_chars, num_byte phải là số nguyên dương, nếu âm, hàm trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Hàm MID, MIDB trong Excel 2

Như vậy bạn đã tìm hiểu về hàm cắt chuỗi MID () và MIDB (), bạn có thể kết hợp với các hàm khác để đạt hiệu quả cao trong việc xử lý chuỗi. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page