top of page

Hàm MID trong Excel, cách sử dụng hàm MID và các ví dụ minh họa

Hàm MID trong Excel là một hàm trong nhóm hàm Text, bạn sử dụng hàm MID nếu muốn cắt chuỗi ở giữa chuỗi văn bản khi xử lý chuỗi. Nếu bạn chưa biết hoặc chưa hiểu rõ về hàm MID thì có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sử dụng hàm MID với ví dụ bên dưới.

Hàm MID trong Excel, cách sử dụng hàm MID và các ví dụ minh họa

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn mô tả, cú pháp và ví dụ về cách sử dụng hàm MID, mời các bạn cùng theo dõi.

Mô tả về MID. hàm số

Hàm MID là hàm cắt chuỗi ký tự ở giữa, trả về một số ký tự cụ thể từ chuỗi văn bản, vị trí của chuỗi ký tự sẽ do bạn chỉ định.

Hàm MID luôn đếm mỗi ký tự là 1, cho dù đó là byte đơn hay byte kép, bất kể cài đặt ngôn ngữ mặc định là gì?

MID. cú pháp hàm

= MID (text; start_num; num_chars)

Trong đó:

 1. Văn bản là đối số bắt buộc, đây là chuỗi văn bản chứa các ký tự bạn muốn lấy.

 2. start_num là một đối số bắt buộc, đây là vị trí của ký tự đầu tiên mà bạn muốn hàm MID nhận được trong chuỗi văn bản.

 3. num_chars là đối số bắt buộc, đây là số ký tự bạn muốn hàm MID trả về bắt đầu từ vị trí start_num.

Ghi chú

 1. Nếu num_chars <0 (num_chars là số âm), hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE!

 2. Nếu start_num <1, hàm MID trả về giá trị @VALUE!

 3. Nếu start_num lớn hơn độ dài văn bản, hàm MID sẽ trả về văn bản trống (“”).

 4. Nếu start_num nhỏ hơn độ dài của văn bản, nhưng start_num cộng với num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản, thì hàm MID trả về từ start_num đến ký tự cuối cùng của văn bản.

MID. ví dụ chức năng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm MID để trích xuất 3 ký tự từ chuỗi “Hàm MID trong Excel” bắt đầu từ vị trí 5.

Bạn có thể nhập chuỗi trực tiếp vào hàm MID, trong đó start_num là 5 và số ký tự cắt num_chars là 3.

= MID (“Hàm MID trong Excel”; 5; 3)

Nhập chuỗi trực tiếp vào MID. hàm số

Hoặc bạn có thể tham chiếu đến ô chứa chuỗi cần giải nén.

Hoặc tham chiếu đến ô chứa chuỗi sẽ được trích xuất

Ví dụ 2: Kết hợp hàm MID với hàm Vlookup, hàm LEFT và hàm IF để xử lý bảng dữ liệu sau.

Xử lý bảng dữ liệu

Cách xử lý đơn giá:

 1. Sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm 2 ký tự bên trái mã đơn hàng (sử dụng hàm LEFT) để tìm kiếm trong Bảng giá Bán buôn / Bán lẻ, giá trị trả về của hàm Vlookup, bạn sử dụng hàm IF nếu ký tự thứ 4 trong mã Nếu đơn hàng là S, nó sẽ trả về giá trị tương ứng trong cột thứ 3 của Bảng giá, nếu nó trả về giá trị L (khác với S), giá trị tương ứng trong cột thứ 4 của Bảng giá sẽ được trả về. Trong điều kiện của hàm IF, bạn cần tách ký tự thứ 4 của mã đơn hàng là S hoặc L.

Nếu chưa hiểu rõ về hàm Vlookup, bạn có thể xem thêm cách sử dụng hàm Vlookup tại đây http://thuthuatphanmem.vn/ham-vlookup-trong-excel/

Cụ thể, bạn nhập công thức hàm sau vào ô E6

= VLOOKUP (LEFT (B6; 2); A16: D19; IF (MID (B6; 4; 1) = “S”; 3; 4); 0)

Trong đó:

 1. LEFT (B6; 2) trả về 2 ký tự đầu tiên trong mã đơn hàng, 2 ký tự này là chuỗi cần tìm.

 2. A16: D19 là bảng tìm kiếm, là bảng giá sỉ / lẻ.

 3. IF (MID (B6; 4; 1) = “S”; 3; 4) Hàm IF này sẽ trả về giá trị 3 hoặc 4, đây là vị trí của cột trả về dữ liệu tương ứng trong bảng tra cứu.

 4. 0 là kiểu phát hiện chính xác.

Kết hợp hàm MID với hàm Vlookup, hàm LEFT và hàm IF trong ô E6

Tiếp theo, nếu bạn muốn sao chép công thức hàm Vlookup kết hợp LEFT, IF, MID thì khi nhập công thức hàm Vlookup vào vùng bảng giá sỉ / lẻ A16: A19, bạn nhấn phím F4 để cố định vùng bảng này. Bây giờ hàm Vlookup sẽ giống như sau:

= VLOOKUP (LEFT (B6; 2); $ A $ 16: $ D $ 19; IF (MID (B6; 4; 1) = “S”; 3; 4); 0)

Khi nhập công thức hàm Vlookup vào khu vực bảng giá bán buôn / bán lẻ A16: A19, nhấn phím F4

Bạn chỉ cần sao chép công thức.

Sao chép công thức xuống các dòng còn lại

Để tính cột Thành tiền, bạn chỉ cần sử dụng toán tử * nhân với Đơn giá vừa tìm được và sao chép công thức xuống các ô bên dưới. Vậy là bảng dữ liệu của bạn đã được xử lý.

Tính cột Tiền

Như vậy là bài viết đã chia sẻ cú pháp, ví dụ về cách sử dụng hàm MID trong Excel. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ hơn về hàm MID. Bạn có thể kết hợp linh hoạt chức năng MID với các chức năng khác để đạt hiệu quả cao nhất. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page