top of page

Hàm LOGNORM.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân phối chuẩn biểu đồ – ga –

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm LOGNORM.INV – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân phối chuẩn biểu đồ - ga - hist của x trong Excel

Mô tả: Hàm trả về nghịch đảo của phân phối chuẩn logarit của x. Trong đó LN (x) được phân phối chuẩn với giá trị trung bình của tham số và độ lệch chuẩn. Sử dụng chức năng để phân tích dữ liệu thay đổi theo lô – khí – rít. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: LOGNORM.INV (xác suất, trung bình, standard_dev)

Trong đó:

– xác suất: Xác suất liên quan đến phân phối logarit chuẩn, là một tham số bắt buộc.

– mean: Giá trị trung bình của LN (x), là một tham số bắt buộc.

– standard_dev: Độ lệch chuẩn của LN (x), là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Mọi đối số ngoại trừ (tích lũy) không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu xác suất ≤ 0 hoặc xác suất ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị nghịch đảo của hàm phân phối logarit chuẩn tắc tích lũy như được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị nghịch đảo của hàm phân phối log - ga - hist tích lũy chuẩn

– Tại ô cần tính nhập công thức: = LOGNORM.INV (D6, D7, D8)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = LOGNORM.INV (D6, D7, D8)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của hàm phân phối đồ thị chuẩn tích lũy – ga – hiss là:

Kết quả của giá trị nghịch đảo của hàm phân phối log-ga-hist bình thường tích lũy

– Trong trường hợp xác suất liên quan đến phân phối tích lũy chuẩn nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong đó xác suất được kết hợp với phân phối tích lũy bình thường nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGNORM.INV trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page