top of page

Hàm KURT – Hàm trả về hệ số kurtosis của tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm KURT – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số kurtosis của tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về hệ số kurtosis của tập dữ liệu. Hệ số kurtosis thể hiện đặc tính nhọn hoặc phẳng của tập dữ liệu.

– Nếu hệ số kurtosis dương -> phân bố tương đối nhọn.

– Nếu kurtosis âm -> phân bố tương đối bằng phẳng.

Cú pháp: KURT (number1, [number2]…)

Trong đó:

– số 1, [number2]…): Các đối số muốn tính kurtosis, trong đó number1 là giá trị bắt buộc, các đối số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 255 đối số số.

Chú ý:

– Giá trị của đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các giá trị logic hoặc văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> các giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là một mảng tham chiếu có chứa văn bản hoặc giá trị logic -> những giá trị này bị bỏ qua, nhưng 0 vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

– Nếu số điểm dữ liệu nhỏ hơn 4 hoặc độ lệch chuẩn là 0 -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0. giá trị lỗi

– Hệ số sắc nét được xác định theo công thức:

[left{ {frac{{nleft( {n + 1} right)}}{{left( {n – 1} right)left( {n – 2} right)left( {n – 3} right)}}sum {{{left( {frac{{{x_i} – bar x}}{s}} right)}^4}} } right} – frac{{3{{left( {n – 1} right)}^2}}}{{left( {n – 2} right)left( {n – 3} right)}}]

Trong đó: s là độ lệch chuẩn của mẫu.

Ví dụ:

Tìm kurtosis của tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm kurtosis của tập dữ liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = KURT (D6: D10)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = KURT (D6: D10)

– Nhấn Enter -> hệ số kurtosis của tập dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về kurtosis của tập dữ liệu

Hệ số kurtosis của tập dữ liệu trên nhỏ hơn 0 -> tập dữ liệu này bằng phẳng.

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng x, y khác nhau là giá trị lôgic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua các giá trị này.

Trong đó số điểm dữ liệu của 2 mảng x, y khác nhau là giá trị lôgic hoặc giá trị văn bản - hàm bỏ qua các giá trị này

– Trường hợp số điểm của tập dữ liệu nhỏ hơn 4 -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0. giá trị lỗi

Trong trường hợp điểm của tập dữ liệu nhỏ hơn 4 - hàm trả về giá trị # DIV0.  giá trị lỗi

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm KURT trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

120 views0 comments

Comments


bottom of page