top of page

Hàm ISREF – Hàm trả về giá trị True nếu nó là giá trị tham chiếu hợp lệ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ISREF – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm ISREF - Hàm trả về giá trị True nếu nó là giá trị tham chiếu hợp lệ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là giá trị tham chiếu hợp lệ. Sử dụng hàm để kiểm tra xem giá trị có phải là giá trị tham chiếu hay không.

Cú pháp: ISREF (giá trị)

Trong đó:

– value: Giá trị bạn muốn kiểm tra có phải là tham chiếu hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là tham chiếu và nếu không thì hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là tham chiếu hay không?

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là tham chiếu hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: = ISREF (C6)

Trong ô cần tính, nhập công thức = ISREF (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Tại đây nếu giá trị trống -> hàm trả về giá trị True.

– Trường hợp không phải là tham chiếu -> nhập công thức: = ISREF (“Excel.net”)

Trường hợp không phải là một tài liệu tham khảo

– Nhấn Enter -> hàm trả về False:

Hàm trả về giá trị False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISREF trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comentarios


bottom of page