top of page

Hàm ISOWEEKNUM – Trả về số thứ tự của năm trong tuần có chứa ngày đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ISOWEEKNUM – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm ISOWEEKNUM - Trả về số thứ tự của năm trong tuần có chứa ngày đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thứ tự của năm trong tuần có chứa ngày đã cho.

Cú pháp: ISOWEEKNUM (ngày)

Trong đó: date là ngày để xác định số thứ tự của tuần trong năm chứa ngày đó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số liên tiếp để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Đối số date không phải là số hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Đối số date không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm số thứ tự của tuần trong năm tương ứng với ngày trong bảng dưới đây:

Tìm số thứ tự của tuần trong năm tương ứng với ngày trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = ISOWEEKNUM (E7).

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = ISOWEEKNUM (E7)

– Nhấn Enter -> 25/12/16 là tuần thứ 51 trong năm:

25/12/16 là tuần thứ 51 trong năm

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp giá trị ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Giá trị ngày không hợp lệ - hàm trả về lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISOWEEKNUM.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page