top of page

Hàm ISNUMBER – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là giá trị số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ISNUMBER – 1 trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm ISNUMBER - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là giá trị số trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là giá trị số. Sử dụng một hàm để kiểm tra xem một giá trị có phải là một số hay không.

Cú pháp: ISNUMBER (giá trị)

Trong đó:

– value: Giá trị bạn muốn kiểm tra là giá trị số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số và nếu không thì trả về giá trị False.

– Trường hợp value là giá trị logic hoặc là giá trị rỗng -> hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là số hay không?

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là số hay không

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = ISNUMBER (C6)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = ISNUMBER (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Ở đây giá trị ô C6 là giá trị số, không phải giá trị văn bản nên hàm trả về giá trị True.

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp value là giá trị logic hoặc giá trị rỗng -> hàm trả về giá trị False.

Trong đó giá trị là giá trị lôgic hoặc giá trị trống - Hàm trả về giá trị Sai

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page