top of page

Hàm ISNA – Hàm trả về True nếu giá trị là giá trị lỗi # N / A trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ISNA – 1 trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm ISNA - Hàm trả về True nếu giá trị là giá trị lỗi # N / A trong Excel

Mô tả: Hàm trả về True nếu giá trị là giá trị lỗi # N / A trong Excel.

Cú pháp: ISNA (giá trị)

Trong đó:

– value: Giá trị bạn muốn kiểm tra có phải là giá trị lỗi # N / A hay không, một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị lỗi # N / A và nếu không trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định giá trị nào trong giá trị là giá trị lỗi # N / A.

Xác định các giá trị trong giá trị là # N / A.  giá trị lỗi

– Trong ô cần tính nhập công thức: = ISNA (C6)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = ISNA (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Ở đây giá trị của ô C6 không phải là giá trị lỗi # N / A nên hàm trả về giá trị False.

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Ở đây chỉ có lỗi # N / A hàm trả về giá trị True, còn lại các giá trị lỗi khác hàm trả về giá trị False.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page