top of page

Hàm ISFORMULA – Hàm trả về giá trị True nếu ô đó tham chiếu đến ô chứa công thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ISFORMULA – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm ISFORMULA - Hàm trả về giá trị True nếu ô đó tham chiếu đến ô chứa công thức trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu ô đó tham chiếu đến ô chứa công thức. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ISFORMULA (tham chiếu)

Trong đó:

– tham chiếu: Tham chiếu đến ô bạn muốn kiểm tra, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu nó tham chiếu đến một công thức và nếu không thì trả về giá trị False.

– Nếu tham chiếu không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là tham chiếu công thức không?

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là tham chiếu công thức không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: = ISFORMULA (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = ISFORMULA (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Ở đây 9 là một số được nhập từ bàn phím nên hàm trả về giá trị False.

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Tại đây giá trị ô C7 = TODAY (), C8 = D6 có dạng tham chiếu công thức -> hàm trả về giá trị True.

– Trường hợp value là giá trị rỗng hoặc không phải là công thức -> hàm trả về giá trị False:

Trong đó giá trị là giá trị trống hoặc không phải là công thức - Hàm trả về giá trị Sai

– Trường hợp giá trị không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trong trường hợp giá trị không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISFORMULA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Kommentare


bottom of page