top of page

Hàm ISERROR – Hàm trả về True nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ISERROR – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm ISERROR - Hàm trả về True nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào trong Excel.

Cú pháp: ISERROR (giá trị)

Trong đó:

– value: Giá trị bạn muốn xác định lỗi, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị tham chiếu đến bất kỳ giá trị lỗi nào và ngược lại nếu giá trị đó không phải là lỗi thì hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là giá trị lỗi không?

Xác định xem các giá trị trong giá trị có phải là giá trị lỗi không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: = ISERROR (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = ISERROR (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp giá trị không phải là giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị False:

Trường hợp giá trị không phải là giá trị lỗi - Hàm trả về giá trị Sai

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISERROR trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

コメント


bottom of page