top of page

Hàm ISBLANK – Hàm kiểm tra xem ô có phải là giá trị trống trong Excel hay không

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ISBLANK – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô có phải là giá trị trống trong Excel hay không

Mô tả: Hàm kiểm tra xem ô có phải là giá trị trống hay không. Hàm trả về True nếu nó trống và False nếu không.

Cú pháp: ISBLANK (giá trị)

Trong đó:

– value: Giá trị bạn muốn xác định xem nó có phải là giá trị rỗng hay không, một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu nó trống và trả về giá trị False nếu nó không có giá trị.

Ví dụ:

Kiểm tra xem các giá trị trong giá trị có trống hay không?

Kiểm tra xem các giá trị trong giá trị có trống hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: = ISBLANK (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = ISBLANK (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISBLANK trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page