top of page

Hàm Intrate – Tính lãi cổ phiếu trong Excel

Trong lĩnh vực chứng khoán, trước khi đầu tư vào bất kỳ loại cổ phiếu nào, bạn nên tìm hiểu xu hướng phát triển của công ty. Cần lưu ý là bạn cũng nên tính toán khả năng nếu đầu tư vào cổ phiếu đó thì lãi bao nhiêu thì giá trị lớn nhất. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Intrate để tính lãi suất chứng khoán đầu tư.

Chức năng Intrate

Mô tả: Hàm trả về lãi suất của chứng khoán đã đầu tư (tính theo phần trăm).

Cú pháp: ITRATE (quyết toán, đáo hạn, đầu tư, hoàn lại, [basis]).

Trong đó:

– quyết toán: Là ngày thanh toán chứng khoán (là tham số bắt buộc). Ngày thanh toán chứng khoán được xác định là ngày sau ngày phát hành chứng khoán bán cho người khác.

– Đáo hạn: Là ngày hết hạn của chứng khoán hay còn gọi là ngày đáo hạn, là một tham số bắt buộc.

– đầu tư: Tổng số tiền đầu tư vào chứng khoán, tham số bắt buộc.

– Hoàn trả: Tổng số tiền nhận được khi chứng khoán hết hạn, yêu cầu tham số.

– base: Chỉ định cơ sở đếm ngày (tùy chọn nếu bạn không nhập tham số đếm ngày mặc định với giá trị 0). Cơ số có các giá trị sau:

+ Cơ số = 0 => cơ số đếm ngày theo tiêu chuẩn Mỹ (NASD) 1 tháng 30 ngày / năm 360 ngày.

+ Cơ số = 1 => Số ngày thực tế trong tháng / Số ngày thực tế trong năm.

+ Cơ số = 2 => Số ngày thực tế trong tháng / Số ngày trong năm là 360.

+ Cơ số = 3 => Số ngày thực tế trong tháng / Số ngày trong năm là 365.

+ Cơ số = 4 => Theo tiêu chuẩn Châu Âu, số ngày trong tháng là 30 ngày / số ngày trong năm là 360 ngày.

Công thức tính:

Hàm ITRATE = (mua lại – đầu tư) / đầu tư * (SN / TN).

Trong đó:

– SN: Số ngày trong năm phụ thuộc vào cơ sở đếm ngày.

– TN: Tổng số ngày kể từ ngày kết toán đến ngày chứng khoán hết hạn.

Ví dụ:

Tính toán xem đầu tư vào cổ phiếu này có sinh lời hay không khi biết các thông số sau:

Đầu tư vào cổ phiếu có lãi không?

Để tính khoản đầu tư vào chứng khoán đó có sinh lời hay không, chúng ta đi tính giá trị của hàm INTRATE nếu giá trị trả về dương cho thấy khoản đầu tư đó sinh lời, ngược lại khoản đầu tư không hiệu quả.

Tính lãi trên chứng khoán này. Nhập công thức sau: INTRATE (D5, D6, D7, D8).

Tính lãi suất

Kết quả:

Kết quả

Giá trị hàm Intrate = 9.1% => Đầu tư vào chứng khoán này sinh lời và nếu đầu tư thì lãi suất nhận được là 9.1% so với giá trị bỏ ra.

Như vậy, bài viết trên đây giới thiệu đến các bạn cách tính lãi suất cổ phiếu. Hy vọng bạn luôn có sự tính toán kỹ lưỡng và lựa chọn phù hợp những cổ phiếu mang lại nhiều lợi ích nhất.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

留言


bottom of page