top of page

Hàm INT (Hàm làm tròn số xuống số nguyên gần nhất của một số) trong Excel

Hàm INT giúp bạn lấy số nguyên của một số, thường được sử dụng để xử lý kết quả của phép chia trong Excel.

Hàm INT trong Excel 1

Nếu bạn chưa biết về hàm INT thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết được cú pháp và cách sử dụng hàm INT nhé.

Mô tả

Hàm INT làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất của một số (hoặc một phép toán nhân và chia).

Cú pháp

= INT (số)

Trong đó:

– number: số thực, hoặc một phép toán nhân và chia mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên, tham số bắt buộc.

Ví dụ

– number là một số thực.

Ví dụ 1:

Hàm INT trong Excel 2

Ví dụ 2:

Hàm INT trong Excel 3

– số là một phép tính nhân và chia.

Ví dụ 3:

Hàm INT trong Excel 4

Cú pháp và cách sử dụng hàm INT rất đơn giản, bạn có thể kết hợp với các hàm khác trong Excel để xử lý dữ liệu hiệu quả hơn. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comentários


bottom of page