top of page

Hàm IF trong Excel

Hàm IF là một hàm thông dụng trong Excel, đối với những bạn thường xuyên làm việc với bảng tính Excel thì hầu như ai cũng biết đến hàm IF. Nhưng đối với những bạn mới làm quen với Excel có thể biết đến hàm IF nhưng chưa hiểu rõ về hàm.

Hàm IF trong Excel

Bài viết dưới đây mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm IF trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

Mô tả

Hàm If trả về một giá trị nếu điều kiện được đánh giá là TRUE và sẽ trả về một giá trị khác nếu điều kiện được đánh giá là FALSE.

Cú pháp

IF (logic_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

– logic_test: biểu thức có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

– value_if_true: giá trị bạn muốn trả về nếu đối số logic_test đánh giá là TRUE.

– value_if_false: giá trị bạn muốn trả về nếu đối số logic_test đánh giá là FALSE.

Bạn có thể lồng các hàm if dưới dạng value_if_true hoặc value_if_false với các yêu cầu phức tạp.

Ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng hàm IF.

Cho bảng dữ liệu sau:

Hàm IF trong Excel 1

Yêu cầu: Nếu số lượng sản phẩm bán ra> = 30 thì trả về kết quả “Đạt chỉ tiêu”, nếu số lượng sản phẩm bán ra

Bạn kiểm tra các điều kiện để nhân viên đầu tiên áp dụng công thức:

= IF (E6> = 30, “Đạt mục tiêu”, “Không đạt”)

E6 là số lượng sản phẩm bán được của nhân viên đầu tiên, nếu số lượng sản phẩm bán được> = 30 thì kết quả là “Đạt chỉ tiêu”, ngược lại kết quả sẽ là “Không đạt”.

Các kết quả sau:

Hàm IF trong Excel 2

Bạn làm tương tự với các nhân viên khác, nhưng ô E6 được thay thế bằng ô E7 của nhân viên thứ hai, E8 của nhân viên thứ ba, tương ứng.

Hàm IF trong Excel 3

Ví dụ 2: Sử dụng hàm IF lồng nhau.

Cho bảng dữ liệu như trong ví dụ 1:

Hàm IF trong Excel 4

Yêu cầu: Nếu số lượng sản phẩm bán ra> = 30 thì kết quả là Trả về, còn nếu số sản phẩm bán ra> 20 thì kết quả là Không đạt, ngược lại thì kết quả là Loại.

Áp dụng công thức cho nhân viên đầu tiên:

= IF (E6> = 30, “Đạt mục tiêu”, IF (E6

Các kết quả sau:

Hàm IF trong Excel 5

Tương tự, các nhân viên bên dưới sẽ thay thế E6 bằng E7, E8… và bạn sẽ nhận được kết quả của tất cả các nhân viên khác.

Hàm IF trong Excel 6

Như vậy, bài viết đã giới thiệu đến các bạn cú pháp hàm IF và các ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm IF. Hy vọng với 2 ví dụ trên, bạn đã có thể hiểu cách sử dụng hàm IF trong Excel. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Commentaires


bottom of page