top of page

Hàm HARMEAN – Hàm trả về giá trị trung bình hài của một tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm HARMEAN – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm HARMEAN - Hàm trả về giá trị trung bình hài của một tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình hài của một tập dữ liệu, giá trị trung bình hài là nghịch đảo của giá trị trung bình của các số nghịch đảo.

Cú pháp: HARMEAN (number1, [number2]…)

Trong đó:

– số 1, [number2]…): Các giá trị muốn tính trung bình điều hòa, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số số.

Chú ý:

– Lưu ý: trung bình điều hòa

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic hoặc số văn bản -> các giá trị này vẫn được tính.

– Nếu tham chiếu hoặc đối số mảng chứa các giá trị logic hoặc văn bản -> những giá trị này bị bỏ qua, nhưng số 0 vẫn được tính.

– Giá trị đối số là văn bản hoặc không chuyển đổi được giá trị lỗi thì hàm sẽ báo lỗi.

– Nếu điểm dữ liệu nào ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Phương trình trung bình điều hòa là:

[frac{1}{{{H_y}}} = frac{1}{n}sum {frac{1}{{{Y_i}}}} ]

Ví dụ:

Tính giá trị trung bình điều hòa của các giá trị số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị trung bình hài của các giá trị số trong bảng

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = HARMEAN (D6: D10)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = HARMEAN (D6: D10)

– Nhấn Enter -> giá trị trung bình điều hòa của các số là:

Trung bình hài hòa của một số.  giá trị

– Trường hợp giá trị số là giá trị lôgic hoặc giá trị văn bản -> chúng bị bỏ qua:

Trong đó các giá trị số là giá trị lôgic hoặc giá trị văn bản - chúng bị bỏ qua

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HARMEAN trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

9 views0 comments

Comments


bottom of page