top of page

Hàm GAMMALN.PRECISE – Hàm trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, (x) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm GAMMALN.PRECISE – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, (x) trong Excel

Mô tả: Hàm trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x). Hàm không khác với hàm GAMMALN, tuy nhiên hàm chỉ được hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: GAMMALN.PRECISE (x)

Trong đó:

– x: Giá trị bạn muốn tính logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x) ..

Chú ý:

– Nếu giá trị x của hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x ≤ 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Số e bằng lũy ​​thừa GAMMALN.PRECISE (i), i là một số nguyên, trả về cùng kết quả là (i – 1) !.

Hàm được tính như sau:

[GAMMALN.PRECISE = LNleft( {Gamma left( x right)} right)]

trong đó:

(f left (x right) = left {{ begin {array} {* {20} {c}} {0 , , , , , , , , { rm { if}} , x < 0}\ {x,,,,{rm{if}},0 le x le 1}\ {1,,,, ,,,,{rm{if}},x > 1} end {array}} right. , )

Ví dụ:

Tính logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x) của các giá trị trong bảng dưới đây:

Tính logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x) của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = GAMMALN.PRECISE (C6)

Trong ô cần tính, nhập công thức = GAMMALN.PRECISE (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị của logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x) là:

Giá trị kết quả của lôgarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp x ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp x ≤ 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trong đó x không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMALN.PRECISE trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Commenti


bottom of page