top of page

Hàm GAMMA.INV – Hàm trả về nghịch đảo của phân phối gamma trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm GAMMA.INV – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm GAMMA.INV - Hàm trả về nghịch đảo của phân phối gamma trong Excel

Mô tả: Hàm trả về nghịch đảo của phân phối gamma, sử dụng hàm này để nghiên cứu các biến mà phân phối của chúng có thể bị lệch đối xứng. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: GAMMA.INV (xác suất, alpha, beta)

Trong đó:

– xác suất: Xác suất liên quan đến phân phối gamma.

– alpha: Giá trị tham số của phân phối.

– beta: Giá trị tham số của phân phối, nếu beta = 1 -> hàm trả về phân phối gamma chuẩn.

Chú ý:

– Nếu một trong các đối số xác suất, alpha, beta của hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu xác suất> 1 hoặc xác suất < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính toán nghịch đảo của phân phối tích lũy GAMMA của các giá trị trong bảng dưới đây:

Tính toán nghịch đảo của phân phối tích lũy GAMMA của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = GAMMA.INV (D6, D7, D8)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = GAMMA.INV (D6, D7, D8)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của phân phối tích lũy GAMMA là:

Kết quả của nghịch đảo của phân phối tích lũy GAMMA

– Trong trường hợp xác suất> 1 hoặc xác suất <0 thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!


;

– Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMA.INV trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page