top of page

Hàm FVSCHEDULE – Trả về giá trị tương lai của khoản đầu tư với lãi suất thay đổi hoặc được điề

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm FVSCHEDULE – Trả về giá trị tương lai của khoản đầu tư với lãi suất thay đổi hoặc điều chỉnh theo kỳ trong excel.

Mô tả: Một chức năng tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư sinh lãi.

Cú pháp: = FVSCHEDULE (chính, lịch).

Trong đó:

– vốn gốc: Giá trị ban đầu của khoản đầu tư.

– lịch trình: là một mảng chứa các mức lãi suất sẽ được áp dụng.

Chú ý:

– Các giá trị trong mảng có thể là số hoặc ô trống, trường hợp ô trống được tính là 0 (lãi = 0).

Ví dụ:

Tính khoản đầu tư nhận được sau 3 năm với giá trị ban đầu là 200.000.000 biết lãi suất hàng năm lần lượt là 0,12, 0,15, 0,08.

Hàm FVSCHEDULE trong Excel

Tại ô tính giá trị đầu tư sau 3 năm, nhập công thức: = FVSCHEDULE (B6, C6: E6).

Hàm FVSCHEDULE trong Excel 2

Nhấn Enter, giá trị đầu tư sau 3 năm là:

Hàm FVSCHEDULE trong Excel 3

Trong trường hợp giá trị lãi suất được để trống, hàm tự hiểu lãi suất bằng 0:

Hàm FVSCHEDULE trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm FVSCHEDULE trong Excel, hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments
bottom of page