top of page

Hàm FTEST – Hàm trả về kết quả của F-Test trong Excel

Trong xác suất thống kê, việc xác định độ đúng sai giữa hai mẫu dữ liệu là công việc rất quan trọng và thường xuyên. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm FTEST – Hàm trả về kết quả F-test giúp bạn giải quyết vấn đề trên.

Mô tả: Hàm trả về kết quả của phép thử F hoặc hai xác suất mà sự khác biệt hoặc phương sai trong các mảng dữ liệu là không đáng kể. Sử dụng chức năng để kiểm tra hai mẫu dữ liệu để xem phương sai của chúng khác nhau như thế nào.

Cú pháp: FTEST (array1, array2).

Trong đó:

– mảng 1: Là mảng đầu tiên của dải dữ liệu bạn muốn kiểm tra, là tham số bắt buộc.

– mảng 2: Là mảng thứ 2 của dải dữ liệu muốn kiểm tra, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Tham số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu phải chứa giá trị số.

– Nếu một trong hai tham số chứa giá trị lôgic hoặc văn bản hoặc giá trị trống thì hàm sẽ bỏ qua giá trị đó.

– Số điểm trong 2 tham số phải lớn hơn hoặc bằng 2 và phương sai của 2 tham số phải khác 0, nếu không hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0.

– Chú ý phân biệt hai giá trị kiểm định F của hàm LINEST và hàm FTEST, kiểm định F của hàm LINEST dùng trong thống kê F và kiểm định F của hàm FTEST trả về giá trị xác suất.

Ví dụ:

Cho bảng dữ liệu sau. Tính giá trị kiểm tra F.

Tính toán F-test.  giá trị

Trong ô được tính toán, nhập công thức sau: = FTEST (D6: I6, D7: I7).

Tính giá trị của F-test 2

Lưu ý rằng giá trị của ô kết quả phải ở định dạng thập phân với ít nhất 2 chữ số thập phân. Vì giá trị thường nhỏ hơn 1 nếu bạn định dạng nó là số nguyên, kết quả trả về 0. Kết quả sau khi tính toán là:

Kết quả

Vậy xác suất chênh lệch giữa hai mảng dữ liệu là 0,330673.

Trên đây là cách sử dụng hàm FTEST, chúc các bạn may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

6 views0 comments

Comments


bottom of page