top of page

Hàm F.INV.RT – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phần cuối bên phải của phân phối xác suất F t

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm F.INV.RT – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm F.INV.RT - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phần cuối bên phải của phân phối xác suất F trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân phối xác suất đúng F. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.INV.RT (xác suất, deg_freedom1, deg_freedom2)

Trong đó:

– xác suất: Xác suất liên quan đến phân phối tích lũy F, là một tham số bắt buộc.

– deg_freedom1: Bậc tự do trong tử số, là một tham số bắt buộc.

– deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu xác suất < 0 or probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom1, deg_freedom2 không phải là số nguyên -> chúng bị cắt bớt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom1 <1 hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính nghịch đảo bên phải của phân phối xác suất F theo dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính nghịch đảo bên phải của phân phối xác suất F theo dữ liệu trong bảng

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = F.INV.RT (D6, D7, D8)

Trong ô cần tính, nhập công thức = F.INV.RT (D6, D7, D8)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của đầu bên phải của phân phối xác suất F là:

Dẫn đến nghịch đảo bên phải của phân phối xác suất F

– Trường hợp xác suất kết hợp với phân phối tích lũy F> 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong trường hợp xác suất liên quan đến phân phối tích lũy F> 1 – hàm trả về giá trị lỗi #NUM!” title=”Trong trường hợp xác suất liên quan đến phân phối tích lũy F> 1 – hàm trả về giá trị lỗi #NUM!” chiều rộng =”524″ chiều cao =”350″></p>
<p>– Trường hợp số bậc tự do ở tử số và mẫu số nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! </p>
<p><img loading=

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.INV.RT trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page