top of page

Hàm F.DIST.RT – Hàm trả về phân phối xác suất đúng F cho 2 tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm F.DIST.RT – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân phối xác suất đúng F cho 2 tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân phối xác suất đúng F cho 2 tập dữ liệu. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.DIST (x, deg_freedom1, deg_freedom2)

Trong đó:

– x: Giá trị của hàm, là tham số bắt buộc.

– deg_freedom1: Bậc tự do trong tử số, là một tham số bắt buộc.

– deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom1, deg_freedom2 không phải là số nguyên -> chúng bị cắt bớt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom1 <1 hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm F.DIST.RT được tính là F.DIST.RT = P (F> x) trong đó F là biến ngẫu nhiên.

Ví dụ:

Tính xác suất của phân phối F bên phải theo số liệu trong bảng số liệu dưới đây:

Tính xác suất của phân bố F bên phải theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = F.DIST.RT (D6, D7, D8)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = F.DIST.RT (D6, D7, D8)

– Nhấn Enter -> phân phối xác suất F là:

Nhấn Enter trả về phân phối xác suất F

– Trường hợp giá trị hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong trường hợp giá trị hàm nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp số bậc tự do ở tử số và mẫu số nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do ở tử số và mẫu số nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.DIST.RT trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comentarios


bottom of page