top of page

Hàm EXPON.DIST – Hàm trả về phân phối hàm mũ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm EXPON.DIST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân phối hàm mũ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân phối hàm mũ, sử dụng hàm này để lấy mẫu thời gian khi các sự kiện xảy ra.

Cú pháp: EXPON.DIST (x, lambda, tích lũy)

Trong đó:

– x: Giá trị của hàm, là tham số bắt buộc.

– lambda: Giá trị tham số, là tham số bắt buộc.

– tích lũy: Giá trị logic xác định kiểu hàm mũ, là một tham số bắt buộc bao gồm các giá trị sau:

+ Tích lũy = Đúng -> Trả về hàm phân phối tích lũy.

+ Tích lũy = Sai -> Trả về hàm mật độ xác suất

Chú ý:

– Nếu x hoặc lambda không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x < 0 or lambda ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình tính của hàm phân phối tích lũy là:

[fleft( {x;lambda } right) = lambda {e^{ – lambda x}}]

– Phương trình tính toán cho hàm mật độ xác suất là:

[Fleft( {x;lambda } right) = 1 – {e^{ – lambda x}}]

Ví dụ:

Tính giá trị của hàm phân phối tích lũy và hàm mật độ xác suất theo dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị của hàm phân phối tích lũy và hàm mật độ xác suất theo dữ liệu trong bảng

– Tính giá trị của hàm phân phối tích lũy. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = EXPON.DIST (D6, D7, D8)

Tính giá trị của hàm phân phối tích lũy = EXPON.DIST (D6, D7, D8)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm phân phối tích lũy là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm phân phối tích lũy

– Tính giá trị của hàm mật độ xác suất. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = EXPON.DIST (D6, D7, D9)

Tính giá trị của hàm mật độ xác suất = EXPON.DIST (D6, D7, D9)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ xác suất là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm mật độ xác suất

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm EXPON.DIST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

6 views0 comments

Comments


bottom of page