top of page

Hàm ERROR.TYPE – Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ERROR.TYPE – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm ERROR.TYPE - Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel

Mô tả: Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel hoặc lỗi # N / A nếu không có lỗi.

Cú pháp: ERROR.TYPE (error_val)

Trong đó:

– error_val: Giá trị lỗi với số nhận dạng mong muốn, là một tham số bắt buộc. Các giá trị số tương ứng với lỗi trong Excel:

+ error_val = #NULL -> hàm trả về giá trị 1.

+ error_val = # DIV / 0! -> hàm trả về giá trị 2.

+ error_val = #VALUE! -> hàm trả về giá trị 3.

+ error_val = #REF! -> hàm trả về giá trị 4.

+ error_val = #NAME? -> hàm trả về giá trị 5.

+ error_val = #NUM! -> hàm trả về giá trị 6.

+ error_val = # N / A -> hàm trả về giá trị 7.

+ error_val = #GETTING_DATA -> hàm trả về giá trị 8.

+ error_val là giá trị lỗi bất kỳ ngoài các giá trị trên -> hàm trả về giá trị # N / A.

Ví dụ:

Xác định số tương ứng với các lỗi được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định số tương ứng với các lỗi được mô tả trong bảng

– Trong ô cần tính nhập công thức: = ERROR.TYPE (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = ERROR.TYPE (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp không có lỗi ngoài các giá trị lỗi của info_type -> hàm trả về giá trị # N / A:

Hàm trả về giá trị # N / A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ERROR.TYPE trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page