top of page

Hàm EOMONTH – Hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể trong Exc

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm EOMONTH – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện các phép tính và trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể.

Cú pháp: EOMONTH (start_date, months)

Trong đó:

– start_date: Ngày đại diện cho ngày bắt đầu bạn muốn tính ngày cuối cùng của một hoặc nhiều tháng trước hoặc sau đó, là một tham số bắt buộc.

– months: Số tháng bạn muốn tính toán, là một tham số bắt buộc với các trường hợp sau:

+ tháng> 0 -> Tạo ngày mới trong tương lai.

+ tháng < 0 -> Tạo một ngày mới trong quá khứ.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Nếu giá trị start_date không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp start_date plus moths tạo ra ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày cụ thể một số tháng trong bảng dưới đây:

Tính ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày cụ thể một số tháng trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = EOMONTH (E7, F7).

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = EOMONTH (E7, F7)

– Nhấn Enter -> ngày cuối cùng của tháng trước ngày 1/1/2011 1 tháng là:

Nhấn Enter trả về kết quả

– Tương tự như sao chép công thức có cùng giá trị nhưng đối số tháng cho kết quả ngược lại. Vì vậy, với các tháng <0, hãy tính số ngày trong quá khứ:

With months < 0 calculate days in the past

– Copy công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp giá trị tháng không phải là số nguyên -> nó bị cắt ngắn thành số nguyên:

Trong đó giá trị tháng không phải là số nguyên - nó được cắt ngắn thành số nguyên

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi thao tác với hàm EOMONTH trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page