top of page

Hàm EFFECT – Hàm tính lãi suất thực tế hàng năm trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm EFFECT – Hàm tính lãi suất thực tế hàng năm rất hữu ích cho các bạn kế toán, nhân viên văn phòng.

Mô tả: Chức năng EFFECT giúp bạn tính lãi thực tế phải trả trong mỗi năm.

Cú pháp: EFFECT (tỷ lệ danh nghĩa, npery).

Trong đó:

– Nominal_rate: Lãi suất danh nghĩa hàng năm, là một tham số bắt buộc.

– Npery: Số kỳ tính lãi kép trong mỗi năm, một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Công thức tính của hàm EFFECT như sau:

Công thức

– Tham số phải là giá trị số nếu không hàm sẽ báo lỗi #NUM !.

– Nếu 1 trong 2 tham số trên nhỏ hơn 0 => Hàm trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.

– Trường hợp Npery là số thập phân thì hàm sẽ lấy giá trị nguyên của Npery.

Ví dụ:

Với bảng số liệu sau, hãy tính lãi phải trả cho các khoản đầu tư.

Bảng dữliệu

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức sau: = EFFECT (D6, D7).

Nhập công thức

Sau khi nhấn Enter, kết quả là:

Kết quả

Như vậy về danh nghĩa bạn phải trả lãi suất 0,06%, nhưng thực tế bạn phải trả lãi suất 0,06090 hàng năm => phát sinh thêm chi phí.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm EFFECT. Hy vọng bạn tính toán chính xác và có được khoản đầu tư với lãi suất thấp nhất.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Commentaires


bottom of page