top of page

Hàm DDB – Tính khấu hao tài sản trong Excel

Trước khi đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào bất kỳ ai cũng phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc tính khấu hao tài sản trong quá trình sử dụng cũng quan trọng không kém. Bài viết dưới đây giới thiệu về hàm DDB – Tính khấu hao tài sản trên Excel.

Mô tả: Hàm trả về giá trị đã khấu hao của tài sản trong khoảng thời gian được chỉ định, trong đó có thể sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc một phương pháp khác do bạn đề xuất.

Cú pháp: DDB (chi phí, còn lại, vòng đời, kỳ, [factor]).

Trong đó:

– cost: Chi phí ban đầu của tài sản, là một tham số bắt buộc.

– salvage: Giá trị thu hồi của tài sản sau quá trình đầu tư hay còn gọi là giá trị hao mòn, một thông số bắt buộc, giá trị thông số này có thể bằng không.

– tuổi thọ: Số thời kỳ khấu hao của tài sản, hoặc thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, là một tham số bắt buộc.

– period: Số kỳ bạn muốn khấu hao, là một tham số bắt buộc và có cùng đơn vị với tuổi thọ của tài sản.

– factor: Tỷ lệ số dư giảm dần, nếu bỏ qua = 2 trong phương pháp số dư giảm dần, là một tham số tùy ý.

Ví dụ: Cho bảng số liệu để tính khấu hao tháng thứ nhất, khấu hao năm thứ nhất và khấu hao năm thứ hai, với tốc độ giảm dần là 2,5.

Những cái bàn

– Tính khấu hao tháng đầu tiên:

Trong ô tính khấu hao, nhập công thức sau: DDB (D8, D9, D10 * 12,1,2).

Tính khấu hao tháng đầu tiên

Kết quả:

Kết quả

– Tính khấu hao cho năm đầu tiên:

Trong ô tính giá trị khấu hao, nhập công thức: DDB (D8, D9, D10,1,2).

Tính khấu hao năm đầu tiên

Kết quả:

Kết quả 2

– Tính khấu hao cho năm thứ hai với hệ số = 2,5:

Trong ô cần tính nhập công thức: DDB (D8, D9, D10,2,1.5).

Tính khấu hao cho năm thứ 2

Kết quả:

Kết quả 3

Bạn quan sát khấu hao năm đầu tiên> khấu hao năm thứ 2 vì giá trị nhân tố = 1,5

Trên đây là cách sử dụng hàm DDB theo từng năm. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments
bottom of page