top of page

Hàm DB – Hàm tính khấu hao tài sản có kỳ hạn cụ thể trong Excel

Trong quá trình sử dụng và đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phải tính đến giá thành và tính khấu hao tài sản khi đưa vào sử dụng. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm DB – Hàm tính khấu hao của tài sản có kỳ hạn cụ thể theo phương pháp tính số dư giảm dần theo mức cố định.

Mô tả: Một chức năng tính khấu hao của một tài sản có kỳ hạn cụ thể theo phương pháp số dư giảm dần cố định.

Cú pháp: DB (chi phí, số tiền còn lại, vòng đời, thời gian, [month]).

Trong đó:

– cost: Chi phí ban đầu của tài sản, tham số bắt buộc.

– cứu hộ: Giá trị cứu hộ của tài sản hoặc giá trị đã hao mòn của tài sản, là một tham số bắt buộc.

– Tuổi thọ: Số kỳ khấu hao của tài sản, còn được gọi là thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, là một tham số bắt buộc.

– Kỳ: Kỳ muốn tính khấu hao, là thông số bắt buộc và phải có cùng đơn vị tuổi thọ.

– Tháng: Số tháng trong năm đầu tiên, một tham số tùy chọn nếu giá trị mặc định là 12 bị bỏ qua.

Chú ý:

– Trong hàm DB, dấu chấm đầu tiên và dấu chấm cuối cùng sử dụng một công thức đặc biệt khác với các dấu chấm khác:

+ Kỳ đầu tính theo công thức: DB = giá vốn * tỷ lệ * tháng / 12.

+ Kỳ cuối cùng được tính theo công thức: DB = (nguyên giá – tổng số khấu hao của các kỳ trước) * tỷ lệ * (12 tháng)) / 12.

Ví dụ:

Với bảng dữ liệu sau:

Những cái bàn

Hãy tính toán:

– Tính khấu hao của tài sản trong năm đầu tiên.

– Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ 2.

– Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ 5, trong 6 tháng.

– Tính khấu hao của tài sản trong năm đầu tiên.

Trong ô cần tính toán, hãy nhập công thức: = DB (D5, D6, D7,1).

Tính khấu hao của tài sản trong năm đầu tiên

Kết quả:

Kết quả

– Tính khấu hao của tài sản đó trong năm thứ hai.

Trong ô cần tính, nhập công thức: = DB (D5, D6, D7,2).

Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ hai

Kết quả:

Kết quả 2

– Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ 5, trong 6 tháng.

Trong ô cần tính, nhập công thức: = DB (D5, D6, D7,5,6).

Tính khấu hao của tài sản đó trong năm thứ 5, trong 6 tháng

Kết quả:

Kết quả 3

Qua 3 giá trị qua các năm ta thấy giá trị hao mòn tài sản giảm dần qua các năm. Hi vọng sẽ giúp bạn xác định và có những biện pháp hợp lý khi sử dụng tài sản.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

6 views0 comments

Comments


bottom of page