top of page

Hàm DAYS360 – Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm DAYS360 – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

Mô tả: Chức năng tính toán số ngày giữa 2 ngày, dựa trên 360 ngày trong năm (từ 12 tháng, 30 ngày mỗi tháng). Chức năng này hữu ích trong việc tính toán các khoản thanh toán trong hệ thống kế toán dựa trên mười hai tháng và 30 ngày.

Cú pháp: DAYS (start_date, end_date,[method])

Trong đó:

– start_date: Ngày kết thúc để tính số ngày, là tham số bắt buộc.

– end_date: Ngày bắt đầu để tính số ngày, là một tham số bắt buộc.

– method: Giá trị logic xác định cách tính ngày, là một tham số tùy chọn với các giá trị sau:

+ method = FALSE hoặc bỏ qua -> tính số ngày theo phương pháp US (NASD). Ngày kết thúc của tháng là ngày thứ 30, nếu ngày kết thúc sớm hơn 30 ngày thì ngày kết thúc bằng ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

+ method = TRUE -> tính số ngày theo phương pháp Châu Âu, đầu tháng và cuối tháng vào ngày 31 của tháng sẽ bằng ngày 30 của tháng đó.

Chú ý:

– Nếu 1 trong 2 đối số end_date và start_date nằm ngoài phạm vi hợp lệ của ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu 1 trong 2 đối số end_date và start_date không thể phân tích thành ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số ngày giữa các ngày trong bảng dưới đây:

Tính số ngày giữa các ngày trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = DAYS360 (F7, G7, H7).

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = DAYS360 (F7, G7, H7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại với method = False.

Sao chép công thức cho giá trị còn lại với phương thức = False

– Ở đây cùng giá trị nhưng khác phương thức -> giá trị khác nhau.

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DAYS360 trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comentários


bottom of page