top of page

Hàm DAY – Hàm trả về ngày trong ngày, tháng và năm trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DAY, hàm trả về thứ ngày, tháng, năm trong Excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tách để lấy giá trị ngày tháng trong giá trị ngày tháng. Giá trị trả về là một số nguyên từ 1 đến 31.

Cú pháp: DAY (serial_number).

Trong đó:

serial_number là giá trị ngày bạn muốn tách để lấy giá trị ngày tháng.

Ví dụ:

Tách giá trị ngày trong các giá trị ngày sau:

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel

Trong ô cần tính nhập công thức: DAY (C7).

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả giá trị ngày phân tách:

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 3

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận được kết quả:

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 4

Trường hợp nếu tháng đó không có 31 ngày thì bạn vẫn nhập ngày có chứa 31 ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi.

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng hàm DAY trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page