top of page

Hàm DATEDIF – Hàm tính số ngày, tháng, năm giữa 2 ngày trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm DATEDIF – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm DATEDIF - Hàm tính số ngày, tháng, năm giữa 2 ngày trong Excel

Mô tả: Hàm tính số ngày, tháng, năm giữa 2 ngày trong Excel. Hàm rất hữu ích trong các công thức cần tính số tuổi.

Cú pháp: DATEDIF (start_date, end_date, unit)

Trong đó:

– start_date: Ngày đầu tiên hoặc đại diện cho khoảng thời gian đầu tiên bạn muốn tính toán, ngày có thể được nhập dưới dạng chuỗi văn bản hoặc dưới dạng số sê-ri.

– end_date: Ngày cuối cùng hoặc đại diện cho khoảng thời gian cuối cùng bạn muốn tính toán.

– đơn vị: Loại thông tin bạn muốn trả về, bao gồm các giá trị sau:

+ unit = “Y” -> Trả về số năm trong khoảng thời gian.

+ unit = “M” -> Trả về số tháng trong kỳ.

+ unit = “D” -> Trả về số ngày trong kỳ.

+ unit = “MD” -> Trả về sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date, bất kể tháng và năm.

+ unit = “YM” -> Trả về chênh lệch giữa các tháng trong start_date và end_date, bất kể ngày và năm.

+ unit = “YD” -> Trả về sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date, bất kể năm.

Chú ý:

– Giá trị ngày tháng được lưu trữ dưới dạng số sê-ri trong Excel.

– Hàm DATEDIF rất hữu ích trong việc tính tuổi.

Ví dụ:

1. Tính toán các khoảng thời gian dựa trên các tiêu chí theo bảng mô tả dưới đây với các tùy chọn của Đơn vị.

Tính toán khoảng thời gian dựa trên tiêu chí bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: DATEDIF (E7, F7, G7).

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức DATEDIF (E7, F7, G7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

2. Sử dụng hàm DATEDIF để tính tuổi của các nhân viên sau:

Sử dụng hàm DATEDIF để tính tuổi của các nhân viên sau

– Tại ô cần tính nhập công thức: = DATEDIF (G7, NOW (), “Y”).

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức DATEDIF

– Nhấn Enter -> tuổi của nhân viên là:

Nhấn Enter trả về tuổi của nhân viên

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DATEDIF.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

20 views0 comments

Comentários


bottom of page