top of page

Hàm DATEDIF () (để tính tổng số năm, tổng số tháng hoặc tổng số ngày từ hai khoảng thời gian nhất đị

Việc xử lý và tính toán dữ liệu với dữ liệu thời gian (kiểu ngày tháng) là rất khó vì bạn không thể sử dụng các phép toán thông thường. Nhưng hàm DATEDIF () sẽ giúp bạn làm điều này, hàm sẽ giúp bạn tính toán dữ liệu với định dạng thời gian trong Excel.

Hàm DATEIF trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm DATEDIF () trong Excel.

Mô tả

Hàm DATEDIF () giúp bạn tính tổng số năm, tổng số tháng hoặc tổng số ngày từ hai khoảng thời gian nhất định.

Bạn có thể sử dụng hàm này từ Excel 2003 trở lên các phiên bản mới, hàm DATEDIF () không có trong danh sách hàm Excel nên khi nhập = DATEDIF, hàm không hiển thị trong danh sách hàm Excel.

Cú pháp

= DATEDIF (start_day, end_day, unit)

Trong đó:

– start_day: ngày bắt đầu được tính toán.

– end_day: ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.

– đơn vị: kiểu trả về của phép tính, cần được viết trong dấu ngoặc kép.

Dưới đây là danh sách các tùy chọn đơn vị.

y: số năm chênh lệch giữa start_day và end_day.

m: số tháng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

d: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day.

md: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, bất kể số năm hoặc số tháng.

ym: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day, bất kể số năm hoặc số ngày.

yd: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm.

Ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng hàm DATEDIF để tính tuổi của nhân viên.

Áp dụng hàm cho nhân viên cuối cùng: = DATEDIF (D11, NOW (), “y”)

– D11: là ngày bắt đầu (năm sinh).

– NOW () là hàm lấy ngày giờ hiện tại của máy tính.

– y để xác định giá trị trả về là sự khác biệt giữa năm hiện tại và năm sinh.

Các kết quả sau:

Hàm DATEIF trong Excel 2

Ví dụ 2: Với start_day là 01/02/2013 và end_day là 28/12/2014, việc áp dụng tất cả các tùy chọn đơn vị sẽ nhận được kết quả sau:

Hàm DATEIF trong Excel 3

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm DATEDIF () trong Excel. Với sự hỗ trợ của hàm DATEDIF (), việc xử lý tính toán dữ liệu ngày tháng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments
bottom of page