top of page

Hàm DATE – Hàm ngày trong Excel

Từ các số trong các ô khác nhau, hoặc trả về từ các hàm MONTH (), DAY (), YEAR () và bạn muốn cho ngày tháng năm được định dạng theo định dạng chuẩn tương ứng với các số bạn nhập. Hàm DATE () sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Hàm DATE trong Excel 1

Bài viết sau đây mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm DATE () trong Excel.

Mô tả

Hàm DATE () trả về một ngày được định dạng tương ứng với ngày được nhập dựa trên tiêu chí ngày.

Cú pháp

= DATE (năm, tháng, ngày)

Trong đó:

– year: là chỉ số của năm, nó có thể bao gồm từ 1 đến 4 chữ số (0 ~ 9999), tùy thuộc vào hệ thống ngày tháng mà máy tính đang sử dụng. Trong hệ điều hành Windows, theo mặc định, Microsoft Excel sử dụng hệ thống ngày 1900.

+ Nếu năm lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1899, Excel sẽ tự động cộng 1900 để tính toán.

+ Nếu năm từ 1900 đến 9999, Excel sẽ sử dụng số đó làm năm để tính.

+ Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn hoặc bằng 10000, Excel sẽ báo lỗi #NUM! lỗi.

– tháng: là số đại diện cho các tháng trong năm từ tháng 1 đến tháng 12, nó có thể là số nguyên âm hoặc số nguyên dương.

+ Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ tự động chuyển thành 12 theo năm và tăng số năm.

+ Nếu tháng nhỏ hơn 1, Excel sẽ tự động chuyển -12 thành 1 năm và giảm số năm.

– ngày: là số đại diện cho ngày từ ngày 1 đến ngày 31, có thể là số nguyên dương hoặc nguyên âm.

+ Nếu ngày lớn hơn số ngày trong tháng, Excel sẽ chuyển thành số ngày lớn nhất của tháng tương ứng và tăng số tháng, nếu số tháng lớn hơn 12 tháng thì là số năm cũng sẽ được tăng lên.

Tất cả các đối số là bắt buộc, các đối số có thể là số cụ thể hoặc chúng cũng có thể là công thức.

Ví dụ

Hàm DATE trong Excel 2

Với cú pháp ngắn gọn và cách sử dụng đơn giản, bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ và sử dụng hàm DATE () trong Excel. Ngoài ra, bạn cần nhớ khi nhập hàm, các đối số phải được nhập đúng thứ tự năm, tháng, ngày (năm, tháng, ngày). Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page