top of page

Hàm COUPPCD – Hàm trả về ngày phiếu thu trước đó trước ngày quyết toán trong Excel

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu đến các bạn chức năng trả về ngày trả phiếu tiếp theo sau ngày tất toán. Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm COUPPCD – Hàm trả về ngày phiếu thu trước ngày quyết toán.

Mô tả: Chức năng trả về ngày phiếu giảm giá trước đó trước ngày thanh toán của chứng khoán.

Cú pháp: COUPPCD (quyết toán, đáo hạn, tần suất, [basis]).

Trong đó:

– Ngày thanh toán: Là ngày thanh toán chứng khoán (là ngày chứng khoán được bán cho người mua, ngay sau ngày phát hành), là một tham số bắt buộc.

– Đáo hạn: Ngày hết hạn hoặc ngày đáo hạn của chứng khoán, là một tham số bắt buộc.

– tần suất: Số lần thanh toán phiếu giảm giá mỗi năm, là một tham số bắt buộc. Có các giá trị:

+ tần suất = 1 => thanh toán hàng năm.

+ tần suất = 2 => thanh toán với tần suất nửa năm.

+ tần suất = 4 => thanh toán hàng quý.

– cơ sở: Cơ sở xác định để tính số ngày, là một tham số tùy ý. Có các giá trị sau:

+ Basis = 0 or omit: tính số ngày theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, số ngày trong tháng / số ngày trong năm là 30/360.

+ Cơ số = 1: số ngày trong tháng / số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng / số ngày thực tế trong năm.

+ Cơ số = 2: số ngày trong tháng / số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng / 360.

+ Cơ số = 3: số ngày trong tháng / số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng / 365.

+ Cơ số = 4: Theo tiêu chuẩn Châu Âu, số ngày trong tháng / số ngày trong năm là 30/360.

Chú ý:

– Nếu giá trị của tham số là số thập phân =. Hàm nhận giá trị của các tham số là số nguyên.

– Nếu quyết toán> = đáo hạn => hàm trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.

– Nếu cơ sở nằm ngoài các giá trị 0, 1, 2, 3, 4 => hàm lỗi #NUM !.

– Nếu tần số nằm ngoài giá trị 1, 2, 4 => hàm trả về giá trị lỗi #NUM! lỗi.

Ví dụ:

Tính ngày phát hành của chứng khoán trước đó, trước ngày thanh toán chứng khoán với tham số sau:

Tính ngày phiếu giảm giá của chứng khoán trước đó

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức sau: = COUPPCD (D6, D7, D8, D9).

Tính ngày phiếu giảm giá của chứng khoán trước đó 2

Kết quả sau khi tính toán:

Tính ngày phiếu thưởng của chứng khoán trước đó 3

Như vậy, ngày giao dịch của chứng khoán trước đó đã được tính trước ngày thanh toán.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page