top of page

Hàm COUPNUM – Hàm trả về số lần trả lãi cho một chứng khoán trong Excel

Trong quá trình đầu tư vào cổ phiếu, việc trả lãi suất đặc biệt là rất quan trọng. Nó giúp bạn tính toán và lên kế hoạch tính toán và đầu tư hợp lý. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về hàm COUPNUM – Hàm trả về số lần trả lãi của chứng khoán trong excel.

Mô tả: Hàm trả về số lần trả lãi từ ngày tất toán đến ngày hết hạn hoặc ngày đáo hạn của chứng khoán. Nếu giá trị trả về là số thập phân, hàm sẽ tự động làm tròn giá trị đó.

Cú pháp: COUPNUM (quyết toán, đáo hạn, tần suất, [basis]).

Trong đó:

– Ngày thanh toán: Ngày thanh toán chứng khoán hoặc ngày chứng khoán được bán cho người mua sau ngày phát hành chứng khoán, là một tham số bắt buộc.

– đáo hạn: Ngày đáo hạn hoặc ngày hết hạn của chứng khoán, là một tham số bắt buộc.

– tần suất: Số lần trả lãi hàng năm, là một tham số bắt buộc, có các giá trị sau:

+ tần suất = 1 => Trả lãi mỗi năm một lần.

+ tần suất = 2 => Trả lãi 2 lần / năm.

+ tần suất = 4 => Trả lãi hàng quý.

– base: Là cơ sở dùng để xác định số ngày, là một tham số tùy ý. Có các giá trị sau:

+ base = 0 or omit: Tính số ngày theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ: Số ngày mỗi tháng là 30 / số ngày mỗi năm là 360.

+ base = 1: Số ngày thực tế trong tháng / Số ngày thực tế trong năm.

+ cơ sở = 2: Số ngày thực tế trong tháng / số ngày thực tế trong năm là 360 ngày.

+ cơ sở = 3: Số ngày thực tế trong tháng / Số ngày trong năm là 365 ngày.

+ cơ sở = 4: Số ngày trong tháng là 30 ngày / Một năm có 360 ngày theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chú ý:

– Nếu giá trị trả về của hàm là số thập phân thì hàm tự động làm tròn giá trị đó.

– Nên sử dụng chức năng Date (năm, tháng, ngày) để nhập các giá trị tháng, tránh nhầm lẫn không đáng có.

– Nếu giá trị của các tham số là hệ thập phân => hàm sẽ lấy giá trị nguyên của các tham số đó.

– Hàm trả về giá trị lỗi #NUM! Trong các trường hợp sau:

+ Nếu nhập ngày thanh toán và ngày hết hạn thì chứng khoán không có giá trị.

+ Nếu giá trị cơ sở nằm ngoài tập {0, 1, 2, 3, 4}.

+ Nếu giá trị độ lún nằm ngoài các giá trị {1, 2, 4}.

+ Nếu ngày thanh toán lớn hơn ngày hết hạn của chứng khoán.

Ví dụ:

Tính số lần phải trả lãi từ ngày tất toán chứng khoán đến ngày chứng khoán hết giá trị khi biết số ngày hết hạn, tất toán và một số số liệu như sau:

Tính số lần phải trả lãi

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức sau: = COUPNUM (D6, D7, D8, D9).

Nhập công thức

Kết quả sau khi tính toán:

Kết quả

Như vậy, từ ngày thanh toán chứng khoán đến ngày chứng khoán hết hạn phải trả lãi 24 lần.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm COUPNUM, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page