top of page

Hàm COUNTBLANK – Đếm số ô trống (trống) trong một phạm vi hoặc mảng đã chọn trong Excel

Bài trước đã giới thiệu cho các bạn về hàm COUNT () – hàm đếm các ô chứa số trong danh sách các đối số. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một hàm đếm nữa – hàm COUNTBLANK (). Hàm này sẽ giúp bạn đếm các ô trống trong phạm vi ô đã chọn.

Hàm COUNTBLANK trong Excel 1

Mô tả

Hàm COUNTBLANK () giúp đếm số ô trống (trống) trong một phạm vi hoặc mảng đã chọn trong Excel.

Cú pháp

= COUNTBLANK (phạm vi)

Trong đó:

– range: là tham số bắt buộc và duy nhất của hàm, range là phạm vi ô, một vùng cần đếm số ô trống (rỗng).

Ghi chú

– Các ô chứa công thức trả về kết quả văn bản trống (trống) sẽ được tính là ô trống bình thường.

– Các ô có giá trị = 0 sẽ không được tính.

Ví dụ

Đếm số học sinh chưa đạt điểm (số ô trống) trong ví dụ sau:

Hàm COUNTBLANK trong Excel 2

Trong bảng dữ liệu, có ô E3 với một hàm trả về null.

Áp dụng công thức COUNTBLANK (): = COUNTBLANK (E6: E13)

Và kết quả là 3 vì ô E3 là một công thức nhưng kết quả là trống.

Hàm COUNTBLANK trong Excel 3

Bài viết trên đã mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm COUNTBLANK (). Hy vọng với ví dụ đơn giản trên, bạn sẽ hiểu cách sử dụng hàm COUNTBLANK () trong Excel. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Kommentarer


bottom of page