top of page

Hàm CHISQ.TEST – Hàm trả về bài kiểm tra tính độc lập trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm CHISQ.TEST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm CHISQ.TEST - Hàm trả về bài kiểm tra tính độc lập trong Excel

Mô tả: Hàm trả về kiểm tra tính độc lập. Hàm trả về giá trị từ phân phối ( ({ chi ^ 2} )) khi bình phương cho thống kê và bậc tự do phù hợp. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.TEST (dải_thực_thực, dải_ô mong đợi)

Trong đó:

– real_range: Phạm vi dữ liệu chứa các quan sát để kiểm tra với giá trị mong đợi.

–vial_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ giữa tổng hàng và tổng cột bằng tổng.

Chú ý:

– Nếu thực_mục_số, dải_đoàn_thực_phẩm có số lượng điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

– Kiểm tra ({ chi ^ 2} ) tính toán thống kê ({ chi ^ 2} ) bằng công thức:

[{chi ^2} = sumlimits_{i = 1}^r {sumlimits_{j = 1}^c {frac{{{{left( {{A_{{rm{ij}}}} – {E_{{rm{ij}}}}} right)}^2}}}{{{E_{{rm{ij}}}}}}} } ]

Trong đó:

+ ({{A _ {{ rm {ij}}}}} ): Là tần suất thực tế ở hàng thứ i, cột thứ j

+ ({{E _ {{ rm {ij}}}}} ): Là tần suất dự kiến ​​ở hàng thứ i, cột thứ j

+ r: Là số hàng

+ c: là số cột

– Giá trị thấp hơn của ({ chi ^ 2} ) là độc lập. ({ chi ^ 2} ) luôn dương hoặc bằng 0 và chỉ bằng 0 nếu và chỉ khi ({{A _ {{ rm {ij}}}} ) = ({{E _ {{ ) rm {ij}}}}} ) cho tất cả i, j.

– Sử dụng hàm CHISQ.TEST là thích hợp nhất khi ({{E _ {{ rm {ij}}}}} ) không quá nhỏ

Ví dụ:

Tính toán thống kê ({ chi ^ 2} ) để kiểm tra tính độc lập theo dữ liệu trong bảng dưới đây:

Phép tính thống kê 2 để kiểm tra tính độc lập theo dữ liệu trong bảng

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = CHISQ.TEST (C7: D9, E7: F9)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = CHISQ.TEST (C7: D9, E7: F9))

– Nhấn Enter -> Statistics ({ chi ^ 2} ) để kiểm tra tính độc lập là:

Nhấn Enter trả về thống kê 2 để kiểm tra tính độc lập

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.TEST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

コメント


bottom of page