top of page

Hàm CHISQ.DIST – Hàm trả về phân phối khi bình phương trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm CHISQ.DIST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm CHISQ.DIST - Hàm trả về phân phối khi bình phương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân phối khi bình phương và giá trị này thường được sử dụng để tìm hiểu sự biến đổi dưới dạng phần trăm mẫu. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.DIST (x, deg_freedom, tích lũy)

Trong đó:

– x: Giá trị bạn muốn đánh giá phân phối.

– deg_freedom: Số bậc tự do.

– tích lũy: Giá trị logic xác định định dạng của hàm, bao gồm:

+ lũy tích = Đúng -> trả về hàm phân phối tích lũy.

+ tích lũy = Sai -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

– Nếu giá trị nào của các tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> nó bị cắt bớt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom < 1 or deg_freedom > 10 ^ 10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính toán phân phối bình phương dưới dạng hàm phân phối tích lũy và hàm mật độ xác suất theo dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính toán phân phối bình phương dưới dạng hàm phân phối tích lũy và hàm mật độ xác suất

– Tính toán phân phối khi bình phương được trả về dưới dạng hàm phân phối tích lũy. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = CHISQ.DIST (C6, C7, C8)

Tính toán phân phối khi bình phương được trả về dưới dạng hàm phân phối tích lũy

– Nhấn Enter -> phân phối khi bình phương được trả về dưới dạng hàm phân phối tích lũy là:

Phân phối bình phương được trả về dưới dạng hàm phân phối tích lũy là 0,03

– Tính toán phân phối khi bình phương được trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = CHISQ.DIST (C6, C7, C9)

Tính toán phân phối bình phương dưới dạng một hàm mật độ xác suất

– Nhấn Enter -> phân phối khi bình phương được trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất là:

Phân phối bình phương được trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất là 0,18

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.DIST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

22 views0 comments

Comments


bottom of page