top of page

Hàm BETA.INV – Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân phối beta được chỉ đị

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm BETA.INV – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm BETA.INV - Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân phối beta được chỉ định trong Excel

Mô tả: Hàm trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân phối beta được chỉ định. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: BETA.INV (xác suất, alpha, beta,[A],[B])

Trong đó:

– xác suất: Xác suất liên quan đến phân phối beta, là một tham số bắt buộc.

– alpha: Tham số của phân phối, là tham số bắt buộc.

– beta: Tham số của phân phối, là tham số bắt buộc.

– A: Giới hạn dưới của khoảng x, là tham số tùy chọn.

– B: Giới hạn trên của khoảng x, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu bất kỳ tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu xác suất ≤ 0 hoặc xác suất> 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu tham số A và B bị bỏ qua, hàm sử dụng phân phối tích lũy để chuẩn hóa tức là A = 0 và B = 1.

Ví dụ:

Tính nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy beta với dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy beta

– Tại ô cần tính nhập công thức: = BETA.INV (C6, C7, C8, C9, C10)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = BETA.INV (C6, C7, C8, C9, C10)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy beta là:

Nhấn Enter trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy beta

– Trong trường hợp xác suất liên quan đến phân phối beta lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp xác suất liên quan đến phân phối beta lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp tham số hoặc tham số nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp tham số hoặc tham số nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BETA.INV trong Excel.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comentários


bottom of page