top of page

Hàm AVERAGEIFS – Hàm trả về giá trị trung bình của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Ex

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm AVERAGEIFS – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện.

Cú pháp: AVERAGEIFS (phạm vi trung bình, dải tiêu chí1, tiêu chí1, [criteria_range2, criteria2]…)

Trong đó:

– average_range: Vùng dữ liệu để tính giá trị trung bình bao gồm số hoặc tên hoặc mảng tham chiếu chứa số, là tham số bắt buộc. – tiêu chí_ dải ô1, dải ô tiêu chí2: Dải ô chứa các điều kiện được tính tổng, trong đó dải ô tiêu chí1 là tham số bắt buộc, dải ô tiêu chí còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 127 đối số, là các tham số bắt buộc.

– tiêu chí1, tiêu chí2, …: Là điều kiện để tính giá trị trung bình, trong đó tiêu chí1 là tham số bắt buộc, các tiêu chí khác là tham số tùy chọn, chứa tối đa 127 điều kiện.

Chú ý:

– Nếu các giá trị đối số chứa giá trị logic hoặc ô trống -> giá trị đó bị bỏ qua.

– Nếu dải ô trống hoặc văn bản -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0. giá trị lỗi

– Nếu để trống một ô trong tiêu chí -> hàm coi đó là giá trị 0.

– Nếu giá trị trong ô dữ liệu là giá trị logic = True -> được coi là 1, giá trị False được coi là 0.

– Nếu các giá trị trong average_range không thể chuyển thành số -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0. giá trị lỗi

– Nếu không có giá trị nào đáp ứng tất cả các điều kiện -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0!

– Các ký tự thay thế như *,? .. có thể được sử dụng trong điều kiện tính trung bình cộng.

Ví dụ:

Tính giá trị trung bình của các giá trị với điều kiện trong bảng dữ liệu sau:

Tính giá trị trung bình của các giá trị với điều kiện trong bảng

1. Lợi nhuận bình quân của nhóm hàng tiêu dùng có lợi nhuận lớn hơn 200.

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = AVERAGEIFS (C6: C10, B6: B10, “= * tiêu thụ *”, C6: C10, “> 200”)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức AVERAGEIFS

– Nhấn Enter -> giá trị trung bình của vật tư tiêu hao có lãi lớn hơn 200 là:

Giá trị trung bình của hàng tiêu dùng có lợi nhuận lớn hơn 200 là 338,00

2. Lợi nhuận trung bình của tất cả các mặt hàng tiêu dùng không bao gồm Trung Quốc.

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = AVERAGEIFS (C6: C10, B6: B10, “= * tiêu thụ *”, B6: B10, “<> * Trung Quốc *”)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức AVERAGEIFS

– Nhấn Enter -> giá trị lợi nhuận bình quân của nhóm hàng tiêu dùng không bao gồm hàng Trung Quốc là:

Giá trị lợi nhuận bình quân của hàng tiêu dùng không bao gồm hàng Trung Quốc là 239,00

Trên đây là những hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVERAGEIFS trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

コメント


bottom of page