top of page

Hàm AVERAGEA – Hàm trả về giá trị trung bình của các đối số bao gồm giá trị số, văn bản và giá

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm AVERAGEA – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm AVERAGEA - Hàm trả về giá trị trung bình của các đối số bao gồm giá trị số, văn bản và giá trị lôgic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình của các đối số bao gồm giá trị số, văn bản và lôgic.

Cú pháp: AVERAGEA (value1, [value2]…)

Trong đó:

– number1, number2… là các giá trị bạn muốn tính trung bình cho độ lệch tuyệt đối, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị số còn lại là tùy chọn. Hàm chứa tối đa 255 giá trị số.

Chú ý:

– Các đối số của hàm có thể là số, tên, mảng hoặc tham chiếu chứa số, biểu diễn văn bản hoặc giá trị lôgic.

– Giá trị của các đối số phải là số hoặc tên hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

– Các tham số có giá trị logic là True mặc định là 1, False mặc định là 0.

– Khi nhập trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dưới dạng văn bản trong hàm, các giá trị này sẽ được tính toán.

– Giá trị tham số hoặc mảng là giá trị lôgic, văn bản hoặc ô trống bị bỏ qua.

– Trong trường hợp bạn không muốn tính toán các giá trị logic và biểu diễn văn bản của các số trong hàm, bạn nên sử dụng hàm AVERAGE.

Ví dụ:

Tính giá trị trung bình của các giá trị có trong bảng dữ liệu sau:

Tính giá trị trung bình của các giá trị có trong bảng

– Trong ô cần tính nhập công thức: = AVERAGEA (C6: C10)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = AVERAGEA (C6: C10)

– Nhấn Enter -> giá trị trung bình của các số là:

Nhấn Enter sẽ trả về giá trị trung bình của một số.  giá trị

– Thay giá trị văn bản bằng giá trị số 0 -> kết quả không đổi -> giá trị kiểu văn bản được tính trong hàm:

Thay thế giá trị văn bản bằng giá trị số 0 - kết quả không thay đổi

– Thay giá trị số 0 bằng giá trị logic FALSE -> kết quả không thay đổi (giá trị FALSE mặc định là 0).

Thay giá trị số 0 bằng giá trị logic FALSE - kết quả không thay đổi

– Thay giá trị FALSE bằng giá trị TRUE -> kết quả hàm thay đổi (giá trị TRUE được mặc định là 1).

Thay thế giá trị FALSE bằng giá trị TRUE - kết quả hàm thay đổi

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVERAGEA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Commentaires


bottom of page