top of page

Hàm AND trong Excel

Các hàm logic được sử dụng nhiều trong Excel với kết quả trả về các giá trị TRUE, FALSE. Hàm AND là một hàm logic rất phổ biến trong Excel, tuy nhiên đối với những bạn mới làm quen với Excel thì có lẽ vẫn chưa hiểu rõ về hàm này.

Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây kèm theo ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm AND trong Excel.

Mô tả

Hàm AND giúp bạn kiểm tra một cách hợp lý nhiều điều kiện khác nhau thay vì một điều kiện. Hàm trả về TRUE nếu tất cả các đối số của hàm đánh giá thành TRUE và trả về FALSE nếu một hoặc nhiều đối số đánh giá thành FALSE.

Cú pháp

= AND (logic1,[logical2]…)

Trong đó:

– logic1: là đối số bắt buộc, là điều kiện đầu tiên phải trả về giá trị logic hoặc các mảng hoặc tham chiếu chứa giá trị logic.

– logic2,…: điều kiện tùy chọn, bổ sung lên đến 255 điều kiện.

Ghi chú:

– Tất cả các đối số phải trả về một giá trị logic như TRUE hoặc FALSE.

– Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, đối số sẽ bị bỏ qua.

– Nếu không có giá trị logic nào, hàm AND trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ

1. Nếu bạn nhập hàm = AND (TRUE, TRUE, TRUE) thì kết quả sẽ trả về TRUE vì cả hai đối số đều TRUE.

Hàm AND trong Excel 1

2. Nếu bạn nhập hàm = AND (TRUE, FALSE, TRUE) thì kết quả sẽ trả về FALSE vì có đối số FALSE.

Hàm AND trong Excel 2

3. Bạn có thể nhập trực tiếp hàm như = AND (2 * 3 = 6, 2 + 3 = 5) kết quả trả về là TRUE vì các đối số đều đánh giá là TRUE.

Hàm AND trong Excel 3

4. Cho bảng dữ liệu như hình bên dưới, yêu cầu sử dụng hàm AND để kiểm tra xem mã số và tên sinh viên đúng hay sai.

Hàm AND trong Excel 4

Đánh dấu vào SBD 1, nếu đúng, trả về TRUE.

Hàm AND trong Excel 5

Nếu sai, kết quả sẽ là FALSE.

Hàm AND trong Excel 6

Như vậy, với những ví dụ trên, có lẽ bạn đã hiểu rõ hơn về hàm AND trong Excel. Bạn có thể sử dụng các chức năng trên các yêu cầu cho phù hợp. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page