top of page

Hàm AMORDEGRC – Hàm trả về số khấu hao cho từng kỳ kế toán trong Excel

Excel là công cụ hỗ trợ đắc lực trong lĩnh vực kế toán tài chính. Trong mỗi kỳ kế toán, giá trị hao mòn luôn được đề cập đến. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về hàm AMORDEGRC trả về số khấu hao theo từng kỳ kế toán.

Mô tả: Chức năng tính khấu hao tài sản trong từng kỳ kế toán, chức năng được ưa chuộng trong hệ thống kế toán của Pháp.

Cú pháp: AMORDEGRC (chi phí, ngày_mua_đầu ,_kỳ đầu tiên, số tiền còn lại, khoảng thời gian, tỷ lệ, cơ sở).

Trong đó:

– cost: Giá trị của tài sản khi mua, là một tham số bắt buộc.

– date_purchased: Ngày mua tài sản, là một tham số bắt buộc.

– first_period: Ngày cuối cùng của kỳ kế toán đầu tiên, một tham số bắt buộc.

– cứu hộ: Giá trị còn lại của tài sản khi kết thúc thời gian sử dụng hữu ích của nó, là một tham số bắt buộc.

– period: Số điều khoản bạn muốn tính khấu hao, là tham số bắt buộc.

– rate: Tỷ lệ khấu hao.

– base: Là cơ sở để xác định số ngày, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua giá trị mặc định. Cơ số có các giá trị sau:

+ Basis = 0: Số ngày trong tháng là 30, số ngày trong năm là 360 theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

+ Cơ số = 1: Số ngày trong tháng bằng số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ Cơ số = 2: Số ngày thực tế trong tháng / Một năm có 360 ngày.

+ Cơ số = 3: Số ngày thực tế của tháng / Một năm có 365 ngày.

+ Cơ số = 4: Số ngày trong tháng là 30 / Một năm có 360 ngày theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chú ý:

– Nhập ngày bằng hàm DATE (năm, tháng, ngày).

– Chức năng tính khấu hao đến cuối kỳ hoặc tính khấu hao cho bộ tời khi số khấu hao lũy kế lớn hơn số vốn bỏ ra trừ đi giá trị còn lại của tài sản khi hết thời hạn sử dụng.

– Giá trị khấu hao đạt 50% trong kỳ trước và tăng 100% vào kỳ trước.

– Nếu vòng đời của tài sản là từ 0 đến 1, 1 đến 2, 2 đến 3, 3 đến 4 => lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính khấu hao kỳ đầu của một tài sản có các số liệu sau:

Cách sử dụng AMORDEGRC.  hàm số

Trong ô nhập công thức: = AMORDEGRC (D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12).

Cách sử dụng AMORDEGRC 2.  hàm số

Nhấn Enter để tính giá trị hao mòn trong kỳ đầu tiên của tài sản trị giá 68 triệu là:

Cách sử dụng AMORDEGRC 3.  hàm số

Như vậy, giá trị hao mòn của tài sản 68 triệu đầu kỳ là 10 triệu.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm AMORDEGRC hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page