top of page

Hàm đếm có điều kiện trong Excel

Bạn đang tìm kiếm một hàm đếm có điều kiện trong Excel để sử dụng tính năng đếm dữ liệu trong quá trình xử lý dữ liệu trong bảng tính Excel? Hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel, dưới đây là mô tả, cú pháp và cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

Hàm đếm có điều kiện trong Excel

Mô tả

Hàm COUNTIF là một hàm đếm có điều kiện trong Excel, bạn có thể đếm dữ liệu dựa trên các điều kiện được chỉ định trước.

Cú pháp

= COUNTIF (phạm vi; tiêu chí)

Nơi bắt buộc phải có phạm vi, là khu vực bạn muốn đếm dữ liệu. Nó có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số … Giá trị trống bị bỏ qua.

Criteria (bắt buộc), đây là điều kiện để đếm các giá trị trong phạm vi, nó có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

  1. Nếu bạn muốn đếm với nhiều điều kiện, bạn sử dụng hàm COUNTIFS. (chèn link http://thuthuatphanmem.vn/ham-countifs-trong-excel/ vào tên COUNTIFS giúp mình)

Ghi chú

  1. Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn sử dụng điều kiện có chuỗi dài hơn 255 ký tự.

  2. Đối số tiêu chí cần được đặt trong dấu ngoặc kép.

  3. Tiêu chí không phân biệt chữ hoa chữ thường.

  4. Có thể sử dụng dấu chấm hỏi (?) Và ký tự đại diện dấu hoa thị

trong điều kiện tiêu chí (1 dấu hỏi tương ứng với 1 ký tự, 1 dấu hoa thị tương ứng với chuỗi ký tự). Nếu bạn muốn sử dụng dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị không phải ký tự đại diện, bạn cần thêm ký tự ~ ở phía trước.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau:

Những cái bàn

1. Đếm số lượng đơn đặt hàng có tên mặt hàng là Màu cam.

Để thực hiện việc này, hãy nhập công thức hàm CountIf như sau:

= COUNTIF (B6: B14;”Quả cam”)

Kết quả là bạn sẽ thấy rằng có 3 đơn đặt hàng với mặt hàng Cam.

Đếm số lượng đơn đặt hàng có tên mặt hàng là Cam

2. Đếm số lượng đơn đặt hàng có tên mặt hàng không phải là màu Cam.

Bạn sử dụng công thức hàm với điều kiện không phải là Cam “<> Cam”

= COUNTIF (B6: B14;”<> Màu cam”)

Bạn sẽ có kết quả là 6 như sau:

Đếm số lượng đơn đặt hàng có tên mặt hàng không phải là Cam

3. Đếm số lượng đơn hàng có khối lượng bán> = 10 kg.

Bạn sử dụng điều kiện “> = 10” trong cột SL và phạm vi đếm là cột SL, công thức hàm như sau:

= COUNTIF (D6: D14;”> = 10″)

Kết quả là bạn sẽ nhận được 6 đơn đặt hàng:
Kết quả là, bạn cũng nhận được 3 đơn đặt hàng:

Đếm số lượng đơn đặt hàng có tên mặt hàng Cam sử dụng ký tự thay thế *

5. Đếm số lượng đơn hàng có tên mặt hàng khác với ô B7 (Màu cam).

Bạn có thể dùng “&” ký tự trước tham chiếu ô trong điều kiện hàm CountIf như sau:

= COUNTIF (B6: B14;”<>“& B7)

Kết quả bạn sẽ nhận được là:

Đếm số lượng đơn đặt hàng có tên mặt hàng khác với ô B7 (Màu cam)

Vì vậy, nếu bạn cần đếm có điều kiện trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF. Trên đây bài viết đã giới thiệu đến các bạn mô tả, cú pháp, cách sử dụng và các ví dụ về hàm COUNTIF trong Excel. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page