top of page

Chuẩn hóa chuỗi khi nhấn phím Enter trong Excel

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các hàm chuẩn hóa chuỗi ký tự khi nhấn phím Enter trong Excel. Hàm này sẽ xóa ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối dòng, xóa 2 ký tự khoảng trắng liên tiếp giữa các từ. Đặc biệt là viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, điều này rất phù hợp khi nhập vào trường tên.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Excel.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 -> Hộp thoại Microsoft Visual Basic for Application xuất hiện. Nhấp vào Chèn -> Mô-đun.

Mô-đun

Bước 3: Một hộp thoại xuất hiện nhập tất cả các mã sau:

Mã số

Hàm Chuanhoachuoi (str As String) As String Dim sChuoi As String Dim mlen As Long Dim i As Long If Len (str) = 0 Then Exit Function str = Trim (str) mlen = Len (str) For i = 1 To mlen If Mid (str, i, 1) = “” And Mid (str, i + 1, 1) = “” Then str = Replace (str, “”, “”) i = i – 1 End If Next For i = 1 Đến mlen If Mid (str, i, 1) = “” Then sChuoi = sChuoi & “” & UCase (Mid (str, i + 1, 1)) i = i + 1 Else If i = 1 Then sChuoi = UCase ( Mid (str, 1, 1)) Khác sChuoi = sChuoi & LCase (Mid (str, i, 1)) End If End If Next = sChuoi End Hàm

Bước 4: Sau khi nhập xong, chọn Lưu. Vì tệp có chứa hàm macro nên khi lưu Excel, bạn nên chọn Có để lưu Macro. Sau đó bấm Save để lưu lại.

Tiết kiệm

Bước 5: Chọn Trang tính bằng chức năng chuẩn hóa. Bấm đúp vào Trang tính 1 như hình minh họa.

Chọn Trang tính bằng chức năng chuẩn hóa

Bước 6: Chọn sự kiện Thay đổi cho Trang tính này. Trong phần Chung, hãy chọn Trang tính và trong phần Khai báo, hãy chọn Thay đổi.

Biến đổi

Bước 7: Nhập câu lệnh cho sự kiện Thay đổi.

Private Sub Worksheet_Change (ByVal Target As Range) Dim str1 As String If Not (Aplication.Intersect (Targer, Range (“$ D: $ D”)) Không có gì) Sau đó str1 = Chuanhoachuoi (Target.Value) Target = str1 End If Kết thúc Sub

Lưu ý: Chú ý câu lệnh Range (“$ B: $ B”): cột B sử dụng hàm chuẩn hóa chuỗi. Nếu muốn nộp hồ sơ bằng địa chỉ khác, bạn có thể thay đổi như sau:

– Áp dụng từ cột B đến cột C: Range (“B: $ C”).

– Áp dụng từ các ô F9 đến F15 và từ các ô H7 đến H19: Phạm vi (“F9: $ F15, $ H7: $ H19”).

– Áp dụng 2 cột không liên tiếp: Range (“$ B: $ B; $ F: $ F”).

Bước 8: Quay lại tệp Excel. Áp dụng cho Sheet1 và cột B bằng cách sử dụng chức năng chuẩn hóa.

– Trong cột B, điền tên của bạn mà không viết hoa chữ cái đầu tiên và để lại nhiều khoảng cách giữa hai từ.

Sử dụng chức năng chuẩn hóa

– Khi bạn nhấn Enter, tự động viết hoa và loại bỏ bất kỳ khoảng trắng thừa nào.

Kết quả

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

8 views0 comments

Comments


bottom of page