top of page

Chi tiết về cách sử dụng hàm IF trong Excel để chấm điểm kết quả học tập


Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tin học đang được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động dạy học. Một số hàm cơ bản bạn có thể dễ dàng phân loại học lực của học sinh là hàm IF. Vậy hàm IF trong Excel là gì?

Khi sử dụng các hàm trong excel để học tập và làm việc, mình thấy nhiều bạn rất thành thạo các hàm nhưng khi kết hợp các hàm lại gặp khó khăn. Vì vậy, hôm nay 123Job.vn xin giới thiệu các ví dụ về cách gộp các hàm để khi học tập và làm việc đơn giản và dễ dàng hơn các bạn nhé.

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để sử dụng hàm IF trong excel

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để sử dụng hàm IF trong excel

I. Tìm hiểu chức năng xếp hạng học tập trong Excel

Để có thể xếp hạng học lực của học sinh trong bảng tính Excel, người ta thường sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện. Đây là hàm kiểm tra các điều kiện thường dùng trong Excel, giúp bạn xếp hạng học lực của học sinh một cách nhanh chóng và đơn giản. Hàm IF trong Excel là hàm kiểm tra điều kiện, nếu thỏa mãn điều kiện thì hàm trả về giá trị 1, ngược lại thì trả về giá trị 2. Hàm có thể sử dụng nhiều hàm if với nhiều điều kiện lồng vào nhau tùy theo phiên bản. Excel thì khác.

Cú pháp hàm IF trong Excel: If (Logic_test, value_if_true, value_if_false). Các hàm xếp hạng học tập trong Excel là gì? Làm thế nào để sử dụng nó? Hàm IF là một hàm có điều kiện, được sử dụng để xếp hạng thành tích học tập trong Excel

Mà bao gồm:

 1. Logic_test: là giá trị hoặc biểu thức logic (nhận hai giá trị true và False)

 2. Value_if_true: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận true

 3. Value_if_false: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị false

Hàm IF trong Excel được sử dụng rộng rãi và có tính ứng dụng cao nên có thể lồng vào các hàm khác trong Excel. Để có thể vận dụng tốt các hàm trong Excel để phục vụ cho công việc, bạn cần phải nắm vững và sử dụng tốt các hàm và công cụ trong Excel.

Ví dụ về hàm IF đa điều kiện: Cách sử dụng hàm If đơn giản với nhiều điều kiện. Ví dụ, có bảng kết quả thí sinh dự thi dựa trên tổng điểm, cho điểm học sinh đạt và không đạt.

 1. Bước 1: Tại ô xác định thí sinh đạt hay không đạt, nhập công thức: IF (D7> = 25, “Đạt”, “Không đạt”).

 2. Bước 2: Nhấn Enter -> thí sinh có tổng điểm 27 trúng tuyển.

 3. Bước 3: Copy công thức các giá trị còn lại -> kết quả bài thi của thí sinh.

II. Hướng dẫn sử dụng hàm IF để xếp hạng học lực trong Excel

Kết hợp nhiều hàm If lồng nhau:

Đối với các phiên bản khác nhau, số lượng hàm If trong Excel không giống nhau: Ví dụ: Cùng với điểm trung bình cuối năm học, hãy xếp loại học lực của học sinh sao cho điểm trung bình> 9 -> học sinh giỏi. , 7 học sinh giỏi, 5 học sinh trung bình, trung bình yếu.

Bước 1: Trong ô cần xác định, nhập công thức: IF (D7> = 9, “Xuất sắc”, Nếu D7> = 7 “Tốt”, IF (D7> = 5, “Trung bình”, “Yếu” ))). Tại đây, bạn cũng có thể nhập công thức ở dạng: IF (D7> = 9, “Tốt”, Nếu VÀ (D7> = 7, D7 = 5, D7

Nhưng bạn nên làm theo công thức 1 vì cả hai công thức đều đúng trong khi công thức 1 ngắn gọn hơn nhiều.

Bước 2: Nhấn Enter -> kết quả học tập của học sinh là: Bước 3: Copy công thức các giá trị còn lại để có kết quả Trong các trường hợp để áp dụng hàm if trong excel thường được kết hợp sử dụng với hàm Vlookup, Hlookup, chức năng Giữa, chức năng Trái, chức năng Và.

III. Một số lưu ý khi sử dụng hàm đánh giá kết quả học tập trong Excel

Ý nghĩa của việc sử dụng hàm IF trong Excel: Nếu “điều kiện” đúng thì kết quả của hàm nếu nhiều điều kiện sẽ trả về “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2” Trong công thức của hàm IF trong Excel, tham số “Giá trị 1” là kết quả đúng khi dữ liệu thỏa mãn điều kiện, “Giá trị 2” là kết quả sai khi dữ liệu không khớp với “điều kiện”. Nếu bất kỳ tham số nào trong hàm IF trong Excel được cung cấp dưới dạng mảng, thì việc sử dụng hàm IF trong Excel sẽ đánh giá mọi phần của mảng. Bạn có thể kết hợp nhiều cách để sử dụng hàm IF trong Excel, số hàm IF có thể lồng vào nhau tối đa là 64. Nhưng bạn có thể thay thế nó bằng các hàm khác trong Excel, ví dụ như hàm tìm kiếm VLOOKUP hoặc HLOOKUP, hai hàm này cũng có thể giúp bạn tối ưu hóa các điều kiện một cách nhanh nhất.

IV. Hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm IF với một số hàm trong Excel

1. Cách lồng các hàm IF với nhau

Chúng ta sẽ dựa vào bảng điểm sau để tìm hiểu ví dụ về lồng hàm IF trong Excel:

 1. Nếu điểm trung bình trên 8 thì được xếp vào loại Xuất sắc

 2. Nếu điểm trung bình từ 6,5 đến 8 thì xếp loại Giỏi.

 3. Nếu điểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 thì xếp loại Trung bình.

 4. Phần còn lại là Yếu

Ở đây em có thể sử dụng các hàm kết hợp sau: Em thấy đề có “if-then” chọn hàm IF trong Excel và “and” nên em chọn hàm AND Cú pháp: = IF (I3> 8, “Good”, IF (AND (I3> = 6,5, I3 = 5, I3

Tức là: IF (I3> 8; “Good”: Nếu học sinh có điểm trung bình (I3 là địa chỉ của ô điểm trung bình)> 8 thì xếp loại Giỏi, còn lại xét trường hợp tiếp theo nếu không lớn hơn. hơn 8

IF (AND (I3> = 6,5, I3 = 6,5 và phải bằng 8 là tốt) thì tốt, còn lại nhỏ hơn 6,5

IF (AND (I3> = 5, I3 = 5 và = 6,5 được đánh giá là Tốt), phần còn lại dưới 5 sẽ được coi là Yếu.

Hoặc có thể viết tắt như sau: = IF (I3> 8, “Excellent”, IF (I3> = 6.5, “Good”, IF (I3> = 5, “Average”, “Weak”))). Vì điểm trung bình được xem xét tuần tự theo thứ tự giảm dần, chúng ta có thể giảm với các điều kiện sau:

 1. Hàm IF thứ nhất coi I3> 8

 2. Hàm IF thứ hai coi I3> = 6,5, điều này cũng có nghĩa là I38 được xem xét trước đó

 3. Hàm IF thứ 3 coi I3> = 5 điều này cũng có nghĩa là I3 = 6,5 được xem xét trước đó

2. Tích hợp các hàm AND, OR trong IF. hàm số

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng hàm đánh giá kết quả học tập trong Excel

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng hàm đánh giá kết quả học tập trong Excel

Vẫn với ví dụ cuối cùng, tôi sẽ xét học bổng cho sinh viên như sau:

 1. Học sinh đạt điểm xuất sắc và không có môn nào dưới 7 sẽ nhận được học bổng: 240000.

 2. Sinh viên được xếp loại Giỏi hoặc Giỏi nhưng có điểm môn học dưới 7 sẽ được cấp học bổng: 180000.

 3. Học sinh xếp loại Trung bình sẽ không nhận được học bổng.

 4. Học sinh bị xếp loại Yếu sẽ phải đóng thêm 180000 học phí.

Ở đây mình sẽ sử dụng hàm IF trong excel với các hàm MIN, AND, OR (các bạn chú ý đầu bài sẽ dễ dàng phát hiện ra các dấu hiệu để biết mình cần sử dụng hàm nào trong Excel)

Hàm IF thứ nhất: Xét học bổng xuất sắc IF (AND (J3 = ”Good”, MIN (D3: G3)> = 7), 240000, hàm if thứ 2): Nếu học sinh được xếp loại Xuất sắc (J3 là ô chấm điểm địa chỉ) và đồng thời các môn> = 7 (giá trị nhỏ nhất trong khoảng D3: G3> = 7) sẽ nhận được học bổng 240000, phần còn lại xét kết quả khác.

Hàm IF thứ 2: xét học bổng tốt IF (OR (AND (J3 = “Tốt”, MIN (D3: G3))

 1. Loại giỏi và điểm dưới 7: không đạt HB giỏi mà chỉ đạt loại giỏi HB

 2. Được xếp loại khá

=> Do đó, 2 trường hợp này phải được đặt trong hàm OR. Trường hợp Loại Tốt và có điểm nhỏ hơn 7 sẽ được xếp vào AND. hàm số

Hàm IF thứ 3: xét trường hợp còn lại IF (J3 = “Mean”, 0, -180000): Học sinh loại Trung bình sẽ không được học bổng, Yếu phải nộp 180000

Khi nối các hàm, chúng ta có:

IF (AND (J3 = “Tốt”, MIN (D3: G3)> = 7), 240000, IF (OR (AND (J3 = “Tốt”, MIN (D3: G3))

V. Kết luận

Trên đây là một số thông tin chia sẻ cũng như cách sử dụng hàm Excel để chấm điểm học lực. Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm IF đa điều kiện hi vọng đã mang đến những thông tin hữu ích và giúp các bạn xếp loại học lực của học sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

6 views0 comments

Comments


bottom of page