top of page

Chèn và chỉnh sửa lưu đồ (SmartArt) trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách chèn và chỉnh sửa lưu đồ (SmartArt) trong Excel 2013.

Chèn SmartArt

Để chèn một lưu đồ, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuyển đến tab Chèn -> hình ảnh minh họa -> SmartArt:

Đi tới Chèn - hình minh họa - SmartArt.  chuyển hướng

Bước 2: Chọn một hộp thoại SmartArt Graphic xuất hiện, chọn loại lưu đồ cần chèn:

Trong hộp thoại Chọn đồ họa SmartArt, hãy chọn loại lưu đồ bạn muốn chèn

Bước 3: Sau khi chọn lưu đồ hiển thị trên bảng tính, nhập nội dung cần hiển thị vào trường văn bản -> nhận kết quả:

Nhập nội dung để hiển thị trong trường văn bản

Bước 4: Nếu bạn muốn chèn nội dung khác cho lưu đồ, hãy nhấp vào nơi bạn muốn chèn lưu đồ -> Thiết kế -> Thêm hình dạng:

Chọn vị trí để chèn lưu đồ - Thiết kế - Thêm hình dạng

– Kết quả sau khi chèn lưu đồ -> nhập nội dung cho phần tử mới của lưu đồ:

Nhập nội dung cho phần tử mới của lưu đồ

Sau khi tạo lưu đồ bạn muốn chỉnh sửa lưu đồ cho đẹp và bắt mắt hơn thì thực hiện như sau:

– Bấm chọn thành phần lưu đồ muốn chỉnh sửa -> Định dạng -> chỉnh sửa nội dung văn bản -> chọn các biểu tượng trong phần WordArt Style bao gồm tạo màu chữ, màu viền và các hiệu ứng cho văn bản:

Tạo màu chữ, màu đường viền và các hiệu ứng cho văn bản

– Chỉnh sửa khung hiển thị của lưu đồ: Click vào mục Shape Styles -> chọn các định dạng như màu khung, viền khung và hiệu ứng cho khung, ví dụ ở đây chọn hiệu ứng cho khung:

Chỉnh sửa khung hiển thị của lưu đồ

– Sau khi hiệu chỉnh lại lưu đồ, kết quả như hình:

Sau khi hiệu chỉnh lại lưu đồ, kết quả là

– Trường hợp bạn muốn thay đổi loại lưu đồ thì thực hiện như sau: Bấm vào lưu đồ -> Thiết kế -> Thay đổi bố cục -> chọn loại lưu đồ muốn thay đổi:

Thay đổi lại kiểu sơ đồ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn và chỉnh sửa lưu đồ trong Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Comments


bottom of page