top of page

Cách viết các số 0 ở đầu trong Excel

Với bảng tính Excel, các giá trị số được nhập bắt đầu bằng số 0 được coi là null và số 0 đứng đầu của giá trị đó không được hiển thị. Trong một số trường hợp, ví dụ: nhập số điện thoại yêu cầu bạn hiển thị số 0 đầu tiên của số điện thoại. Trong bài viết này, bạn có thể học cách viết nhanh các số 0 ở đầu trong Excel.

Cách viết các số 0 ở đầu trong Excel

1. Viết các số 0 ở đầu bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép

Cách đơn giản để hiển thị các số không ở đầu là chỉ cần nhập dấu nháy đơn trước khi nhập giá trị, bằng cách này bạn có thể tùy chỉnh số lượng các số không:

Nhập ký tự dấu nháy đơn trước khi nhập giá trị

Tương tự với các giá trị còn lại, kết quả là:

Tương tự với các giá trị còn lại

2. Viết các số 0 ở đầu bằng cách định dạng kiểu dữ liệu văn bản

Mặc định trong Excel khi bạn nhập kiểu dữ liệu số thì sẽ mặc định cột dữ liệu đó là dữ liệu số nên việc nhập số 0 đứng đầu coi như vô nghĩa và không hiển thị. Bạn có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu cột đó thành văn bản (Text) để có thể nhập số lượng các số không ở đầu tùy ý.

Nhấp chuột phải vào cột dữ liệu bạn muốn nhập số 0 ở đầu -> chọn Định dạng Ô:

Bấm chuột phải vào cột dữ liệu bạn muốn nhập số 0 ở đầu - chọn Định dạng Ô

Hộp thoại hiển thị -> trong tab Số, chọn Văn bản -> bấm OK:

Trong tab Số, chọn Văn bản - bấm OK

Và bây giờ bạn có thể nhập một số lượng các số không ở đầu tùy ý:

Nhập một số lượng số không tùy ý ở đầu dãy

3. Viết số 0 đứng đầu bằng cách định dạng kiểu dữ liệu mới

Bạn có thể định dạng kiểu dữ liệu chứa các số 0 đứng đầu tùy theo yêu cầu bằng cách nhấp chuột phải vào cột dữ liệu ghi số 0 đó -> chọn Format Cells -> hộp thoại hiện ra, chọn thẻ Number -> Custom -> Tại trường Type , nhập số lượng số không bạn muốn viết ở đầu -> bấm OK:

Trong trường Loại, hãy nhập số lượng số không bạn muốn viết ở đầu

Bây giờ bạn chỉ cần nhập bất kỳ số nào không chứa số 0 ở đầu, ví dụ: nhập số 1:

Nhập bất kỳ số nào không chứa số 0 ở đầu

Sau khi nhập số 1, nhấn Enter, giá trị bạn vừa nhập được đính kèm với số 0 ở đầu theo định dạng đã tạo trong phần Tùy chỉnh:

Giá trị vừa nhập được thêm vào bằng một số số 0 ở đầu

Như vậy với những cách trên bạn có thể viết số 0 đứng đầu trong Excel. Tuy nhiên, khi viết số ở định dạng này, bạn không thể thực hiện các phép tính trực tiếp trên các giá trị này. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page